Europski socijalni fond

Naziv projekta

Stori po svoju

Trajanje

svibanj 2021. godine – veljača 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Cilj projekta

Cilj projekta jest razviti sustav STEAM obrazovanja djece i mladih na području Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu stvaranja jednakih obrazovnih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti

Riječ je o programu socijalnog uključivanja djece i mladih. Aktivnostima Projekta djecu i mlade uključuje se u makers kulturu, senzibilizira ih se za snažniji društveni angažman i stvara se okruženje u kojem uče djelujući u lokalnoj zajednici, povećavajući kvalitetu života lokane zajednice i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima. Projektne aktivnosti uključuju niz radionica i studijskih posjeta STEM područja, organizacija Hackathona i drugih događanja.

Partneri

  • Općina Kostrena (nositelj)
  • Grad Rijeka
  • Grad Kraljevica
  • Centar kulture Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira

Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Vrijednost projekta

2.770.380,00 kuna (100% financiranje iz EU fondova)

Kontakt osoba za više informacija

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Savjetnica za mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr

Povezane novosti