Grad Rijeka partner je u projektu E-government for you (E-uprava za vas) čiji je cilj upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije, odnosno edukacijom i povećavanjem dostupnosti Interneta, e-usluga i informatičke opreme, smanjiti socijalnu isključenost u društvu.

EGOV4U - E-uprava za vas

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) neizostavni su dio svakodnevice, i stoga trebaju biti dostupne svim građanima. Projekt E-government for you (EGOV4U) temelji se na želji da Internet kao i usluge E-uprave budu dostupnije onima kojisu u socijalno nepovoljnom položaju i imaju najveću potrebu za javnim uslugama i socijalnom ravnopravnošću.

U sklopu ovog projekta, nastavljajući dosadašnja značajna ulaganja u razvoj informatičke tehnologije, Grad Rijeka želi unaprijediti njihovo korištenje s ciljem:

 • povećanja efikasnosti gradske uprave, posebice Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 • poboljšanja pristupa Internetu i e-uslugama Grada Rijeke na temelju najbolje EU prakse:
  – opremanjem udruga ciljanih skupina informatičkom opremom
  – organizacijom Digitalnih servis centara (u klubovima starijih osoba te mobilni tim)
  – organizacijom eKlubova na temelju web 2.0 tehnologija (Facebook, Skype)
  – uvođenjem pilot usluge iznajmljivanja računala,
  – prilagodbom eUsluga osobama s posebnim potrebama prema W3C standardima
  – unapređenjem sadržaja na portalu www.rijeka.hr
  – personalizacijom aplikacije s informacijama o uslugama i obrascima
  – web-stranicom za osobe treće životne dobi,
  – web-stranicom Ri-connect za informatičku podršku udrugama;
 • educiranja organizacijom informatičkih tečajeva za ciljane skupine
  – besplatnim informatičkim tečajevima Grada Rijeke
  – vaučerima za besplatno pohađanje tečaja (Internet, Skype)
  – posebnim tečajevima prilagođeni slijepim osobama
 • educiranja provođenjem kampanje o prednostima Interneta i IKT, prava na eUključivanje i  prevenciju od digitalnog isključivanja

Ciljne skupine u Rijeci:

 • osobe treće životne dobi
 • nezaposlene žene
 • osobe s posebnim potrebama
 • umirovljeni branitelji Domovinskog rata

Trajanje projekta: rujan 2010. – rujan 2013.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije unutar Programa podrške politici informacijskih i komunikacijskih tehnologija (CIP ICT PSP). Ukupna vrijednost projekta je 4,8 milijuna eura. Vrijednost ovog projekta na razini Rijeke iznosi 537.450.00 eura, od čega je Europska unija osigurala 268.725.00 eura, a ostalo osigurava Grad Rijeka.

Partneri u projektu:

 • Grad Milton Keynes, Velika Britanija (nositelj projekta)
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Grad Reykjavík, Island
 • Grad Dublin, Irska
 • Udruga lokalnih samouprava (Local Councils Association), Malta
 • Zaklada Temi Zammit (Fondazzioni Temi Zammit), Malta
 • The Open University, Velika Britanija
 • Connect MK, Velika Britanija
 • Adepteq, Velika Britanija

Partneri Grada Rijeke:

Edukacijski centri