Cilj projekta: Projekt mySMARTlife ima za cilj kreirati Strategiju urbane transformacije kako bi pomogla gradovima u definiciji modela za tranziciju koji će pomoći dostizanja izvrsnosti u procesima razvoja gradova, odgovarajući na glavne izazove s kojima se susreću gradovi u svojem nastojanju da se približe konceptima pametnih građana i pametne ekonomije.

mySMARTLife – Pametna tranzicija EU gradova prema novom konceptu Pametnog života i ekonomije

mySMARTLifeTrajanje projekta: 1. 12. 2016. – 30.11. 2021.g. (60 mjeseci)

Opis: Sredstvo za dostizanje ambicioznih ciljeva definiranih Strategijom urbane transformacije biti će definiranje Naprednog urbanog planiranja. Napredno urbano planiranje sastoji se od integriranog pristupa planiranih intervencija u gradovima na temelju rigoroznih procjena o utjecaju svake intervencije, pristupa aktivnog uključivanja građana u proces upravljanja gradom i strukturirani ekonomski pristup, od perspektive poslovnog modela grada do ekonomskog okvira za velika poduzeća i lokalna mala i srednja poduzeća i start-upove.

Nantes (Francuska), Hamburg (Njemačka) i Helsinki (Finska) su tzv. „lighthouse“ gradovi, dok su Varna (Bugarska), Bydgoszcz (Poljska), Rijeka (Hrvatska) i Palencia (Španjolska) tzv. „followeri“. Svi će oni biti uključeni u aktivnosti:
Renovacija dijela grada i razvoj pametnih kuća – Smart district; Pametna energija – ponuda i potražnja; razvoj IKT i urbanih platformi; održiva mobilnost – pametna mobilnost, poboljšana – pametna javna rasvjeta.
Ključne planirane aktivnosti će biti provedene u tri lighthouse grada, Nantesu (Francuska), Hamburgu (Njemačka) i Helsinkiju (Finska), a obuhvaćaju aktivnosti
Četiri grada followera – Varna (Bugarska), Bydgoszcz (Poljska), Rijeka (Hrvatska) i Palencia (Španjolska) – učit će izravno iz ovih iskustava i postaviti vlastite planove za urbanu transformaciju. Dodatno, gradovi iz Europe i izvan nje, pozvani su na razmjenu iskustva i učenje iz mySMARTLife zaključaka i rješenja uključujući se u mySMARTLife mrežu gradova.

„mySMARTLife je usmjeren na podršku EU gradovima u njihovoj tranziciji ka boljoj održivosti. Obaveza koju su preuzeli Nantes, Hamburg i Helsinki da razviju svoje Napredne urbane planove i da implementiraju takve ambiciozne aktivnosti u svoje gradove kroz mySMARTLife [više od 150 aktivnosti u tri grada] omogućuje ne samo da tehnologija, nego i povezani poslovni modeli budu potvrđeni u perspektivi grada, a što čini mySMARTLife referencom za novi koncept EU gradova“ ističe Rubén García Pajares, coordinator projekta mySMARTLife.

Aktivnosti:

 • Definiranje Strategije urbane transformacije (pametni građani, pametna ekonomija, jačanje kapaciteta i mentorstvo, napredno integrirano urbano planiranje)
 • Implementacijske aktivnosti u Nantesu
 • Implementacijske aktivnosti u Hamburgu
 • Implementacijske aktivnosti u Helsinkiju
 • Mentoring i evaluacija implementiranih novih

Partneri:

 • Fundacion Cartif
 • Nantes Metropole
 • Engie
 • Association pour la Recherché et le Development des methods et processus Industriels
 • Centre d etudes et d expertise sur les risques l environnement la mobilite et l amanagement
 • Electricite Reseau Distribution France SA
 • Freie und Hansestadt Hamburg
 • Hafencity Universitat Hamburg
 • Hochschule fuer angewandte Wissenschaften
 • Volkswagen AG
 • T-systems International GMBH
 • Konsalt Gesellschaft fur Stadt und Regionalanalysen und Projektentwicklung mbH
 • EnergieNetz Hamburg eG
 • Helsingin Kaupunki
 • Forum Virium Helsinki OY
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Helen OY
 • Fourdeg OY
 • Salufsin OY
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu OY
 • Steinbeis Innovation GGMBH
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation
 • Nobatek
 • Fundacion Esade
 • Miasto Bydgoszcz
 • Municipality of Varna
 • Grad Rijeka
 • Ayuntamiento de Palencia

Proračun:
Ukupan proračun projekta: 21.574.074,21 €
Financirano iz programa: 18.656.101,98 €
Proračun Grada Rijeke: 140.625,00 €

Web-stranica: https://www.mysmartlife.eu/