Opis projekta:

Osnivanje avanturno-pedagoških i rehabilitacijskih turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te uspostavljanje inovativnih prekograničnih turističkih destinacija i usluga, temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja (PEDO TOUR)

PEDO TOUR

Cilj projekta:

Razvoj novih turističkih programa, proizvoda i usluga za djecu i mlade te osobe s invaliditetom, programa edukacije za turističke djelatnike i promocija turizma za ciljane skupine.

Trajanje projekta: travanj 2011. – ožujak 2013.

Osnovne aktivnosti:

  • uređena je nova turistička destinacija “Draška dolina” na kojoj je izgrađen jedan višenamjenski objekt sa sanitarnim čvorom za osobe u invalidskim kolicima, 3 smještajne jedinice s 15 ležajeva, dječje igralište i staklenik za terapijsko vrtlarenje
  • stvoreno je 10 turističkih programa namijenjenih ciljanim skupinama korisnika – djeci i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, osobama s problemima u psihičkom zdravlju te ustanovama i organizacijama osoba s invaliditetom.

Partneri:

  • Ustanova/Fundacija “Nazaj na konja”, Slovenija
  • Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz”, Rijeka

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta 515.674,32 eura
Potpora EU: 424.648,71 eura
Potpora Grada Rijeke 14.544,17 eura

Program iz kojeg se financira:

Operativnog programa IPA II Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013.