Naziv: Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator – Proizvodni park Torpedo

Europski fond za regionalni razvoj

Svrha projekta

je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti:

 • povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire
 • povećanje broja novoosnovanih tvrtki
 • povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Ciljevi projekta su:

 • rekonstrukcija postojeće industrijske Hale 14 i pokretanje „Proizvodnog parka Torpedo“ – tehnološko-edukacijskog inkubatora za poduzetnike s posebnim naglaskom na inovativne tvrtke u sektoru proizvodnje i srodnih djelatnosti,
 • opremanje „Proizvodnog parka Torpedo“ suvremenom opremom temeljenoj na aditivnim tehnologijama što će MSP-ovima omogućiti lakši pristup visokokvalitetnim uslugama poduzetničkog inkubatora i poboljšanja njihovih poduzetničkih rezultata i vještina te
 • transfer znanja kroz uspostavu novih programa edukacije.

Projekt Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO odobren je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj i Ugovora broj KK.03.1.2.01.0047. Potpisnici Ugovora su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) i Grad Rijeka kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova.

Partneri projekta su Grad Rijeka, nositelj projekta i Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., partner. Suradnici na projektu su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci, Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom
 2. Priprema i provedba postupaka javne nabave
 3. Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14
 4. Osnovno opremanje i opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom
 5. Priprema programske i kadrovske osnove za funkcioniranje Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“
 6. Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta:

 • rekonstruirana postojeća Hala 14, prenamijenjena u Tehnološko – edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – ukupne neto korisne površine 1.557,34 m², s 21 funkcionalnim prostornim jedinicama (od kojih 16 inkubacijskih jedinica za buduće stanare inkubatora – 10 postojećih MSP, koji posluju dulje od 3 godine i 6 novoosnovanih MSP),
 • nabavljena specijalizirana tehnološka oprema i softveri za primjenu aditivnih tehnologija i za potrebe kompjuterskog modeliranja i povratnog inženjerstva te ispunjeni uvjeti za pružanje specijaliziranih usluga MSP-ovima,
 • osigurani programski i kadrovski preduvjeti za početak operativnog poslovanja „Proizvodnog parka Torpedo“ odmah po završetku provedbe projekta,
 • upoznata šira javnost i ciljne skupine projekta s ciljevima i rezultatima projekta.

Projekt Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“ omogućava proširenje postojećeg sustava inkubatora u Rijeci. Uz standardno korištenje poslovno-proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, Proizvodni park Torpedo, zahvaljujući kombinaciji postavljenih ciljeva, omogućuje poduzetnicima pristup naprednim tehnologijama za unapređenje njihova poslovanja, što doprinosi povećanju konkurentnosti, broja novoosnovanih tvrtki i stope preživljavanja MSP-ova.

Ukupna vrijednost projekta:

 • 22.691.480,39 HRK,
 • bespovratna sredstava iznose 19.300.747,06 HRK.

Program iz kojeg se financira: Europski fond za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1. listopada 2017. – 1. siječnja 2021.

Osoba za kontakt:

Doris Sošić
Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
Tel:  051 634 336
Email:  doris.sosic@porin.hr

Povezane novosti