Kohezijski fond

Naziv projekta

Nabava specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj projekta

Projekt uključuje nabavu specijalnog vozila s dizalicom i sustavom za sabijanje odvojeno prikupljenog otpada iz raznih vrsta podzemnih, polupodzemnih i nadzemnih spremnika na javnim površinama, uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Trajanje projekta

Od 19. studenoga 2020. godine do dana završetka svih predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 18. svibnja 2022. godine

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2), temeljem javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, KK.06.3.1.18

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultat projekta

U skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH te Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. utvrđeni su ciljevi i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planirana infrastruktura, oprema i uređaj potrebni za odvojeno sakupljanja otpada na izvoru. Upravo se nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada doprinosi uspostavi cjelovitog i dobro povezanog sustava gospodarenja otpadom te zadanim ciljevima povećanja stope odvajanja otpada. KD Čistoća d.o.o. je davatelj javne usluge prikupljanja otpada na području 9 jedinica lokalne samouprave te navedeni Projekt provodi kako bi se povećala količina odvojeno prikupljenog otpada, ali i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sukladno važećoj regulativi te u skladu sa spomenutom Strategijom i Planom, obveza je povećati udio odvojeno sakupljenog otpada, a osiguranjem vozila, koje KD Čistoća d.o.o. u okviru ovog projekta nabavlja, uvelike će se povećati efikasnost prikupljanja vrijednih vrsta otpada iz podzemnih, polupodzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika na javnim površinama. Poboljšana učinkovitost bit će rezultat veće zapremine te sposobnosti komprimiranja prikupljenog otpada potisnom pločom u vozilu, a koju vozila za navedenu namjenu koja se trenutno koriste nemaju. Osim mogućnosti prikupljanja veće količine otpada tijekom jedne vožnje Projektom se uvelike racionalizira i optimizira poslovanje štedeći vrijeme, gorivo, ljudske resurse te smanjuje emisije onečišćujućih tvari u okoliš.

S obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, poticanjem smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, ponovne uporabe te povećanja odvojenog skupljanja otpada, kompleksan i dugoročan proces, u sklopu provedbe projekta provest će se i aktivnosti promocije tj. edukacije svih građana na području pružanja usluge KD Čistoća d.o.o. o odvojenom prikupljanju otpada te vodeći se načelima prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom.

Provedbom projekta povećat će se količina odvojeno prikupljenog otpada – plastike, metala, višeslojne ambalaže, stakla te papira i kartona. Vozilo će, sukladno Uputama, biti označeno i vrstama otpada koje prikuplja.

Provođenjem promotivnih aktivnosti i informiranja o održivom gospodarenju otpadom bit će obuhvaćeni svi korisnici usluga KD Čistoća d.o.o. Rijeka (ukupno 80.370 kućanstava).

Korisnik

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 3.602.916,67 kn
  • Iznos sufinanciran od strane EU: 1.377.216,14 kn

Program iz kojeg se sufinancira

Europski investicijski i strukturni fondovi – Kohezijski fond – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt osoba

Danijela Matejčić Miletić
KD Čistoća Rijeka
Dolac 14
e-mail: danijela.matejcic@cistoca-ri.hr