Funded by the European Commission under the Horizon 20202 Work Programme

Naziv projekta

Measuring the Social Dimension of Culture – MESOC

Mjerenje socijalne dimenzije kulture

MESOCCilj projekta

MESOC nastavlja razvijanje metode za procjenu utjecaja na osnovi tranzicije koja je izvedena iz prethodnog Unesco Chair Publication-a, koja gradi strukturni model Socijalne dimenzije kulture, definiran jednim od strateških ciljevi Europske agende.

Trajanje projekta

1.veljače 2020. – 31. siječnja 2023.

Partneri

 • University of Valencia Econcult: Investgación en Economía de la Cultura y Turismo (Spain)
 • KEA European Affairs (Belgium)
 • Politecnico di Milano, Department of Architecture and Urban Studies (Italy)
 • University of Barcelona School of Economics and Business (Spain)
 • Relais Culture Europe (France)
 • Grad Rijeka
 • Dimos Athinaion Epicheirisi Michanografisis (Greece)
 • City of Cluj Napoca | Cluj Cultural Centre (Romania)
 • Worldcrunch (France)
 • Sveučilište u Rijeci (Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci)

Opis projekta

U projektu će se primijeniti slijedeći model:

 1. Definirati opseg istraživanja društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi, zasnovan na analizi zbirke akademske i institucionalne literature te definiranje skupa studija slučaja relevantnih za ove tri crossover teme: a) zdravlje i dobrobit, 2) urbana i teritorijalna obnova i 3) angažman ljudi i sudjelovanje;
 2. pomoću metode Delphi, u suradnji s velikim brojem ključnih institucionalnih, akademskih i profesionalnih aktera, odrediti popis varijabli (indikatora) utjecaja na crossover teme koji odražavaju temeljni pristup na analizirane studije slučaja;
 3. unutar 10 europskih gradova (Atena, Barcelona, Cluj, Gent, Issy-les-Moulineaux, Milano, Rijeka, Turku, Valencia i Varšava) provesti pilot istraživanje kao evaluacijsko sredstvo za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi povezanih s tim trima crossover temama;
 4. predložiti (okvirni) skup izvora statističkih podataka (moguće uključujući nove koji su praktički i ekonomski izvedive) koje bi mogle dopuniti postojeće mjere društvene vrijednosti i utjecaje kulture dodavanjem njezinih učinaka na osobno blagostanje i zdravlje, uključivanje i sudjelovanje građana, urbani identitet i socijalnu koheziju.

Rezultat projekta

Krajnji, očekivani ishod projekta je slobodan i otvoreni pristup, internetska usluga (nazvana MESOC Toolkit) koja bi mogli koristiti istraživačima i stručnjacima (potonji uključuje i kreatore politika i kulturne operatore od svih diljem EU) za mjerenje društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi.

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: € 2 985 937,50 (100% financiranje EU)
 • Ukupna vrijednost projekta za Grad Rijeku: 147.500,00 eura

Program iz kojeg se financira

Obzor 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije

Službena stranica projekta

https://www.mesoc-project.eu/

Osoba za kontakt

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 524
e-mail: ured-grada@rijeka.hr