Prošli je tjedan ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku Edvin Liverić gostovao u Parizu na završnoj konferenciji MESOC „Exploring and assessing the societal impacts of culture“.

Nakon riječke MESOC konferencije održane krajem 2022. godine na kojoj je gostovao kao govornik, na poziv organizatora Liverić je i u Parizu predstavio HKD-ov projekt snimanja i prikazivanja predstava u virtualnoj stvarnosti (VR) – Springback Ringside.

Mesoc VRscreening Atena

VRscreening Atena

HKD je 2021. godine dobio ulogu VR produkcijskog centra za europsku plesnu mrežu Aerowaves, sa zadatkom organizacije snimanja predstava iz portfelja mreže i njihove distribucije diljem Europe. Za sada je snimljeno 12 predstava koje su prošle godine prikazane na 19 lokacija u 7 europskih država, a osim gostovanja po kazalištima i kulturnim centrima europskih partnera, projektom se teži dovesti predstave i na lokacije koje nemaju prostorne mogućnosti za gostovanje kazališnih produkcija – škole, bolnice, staračke domove, muzeje, društvene domove…

Mesoc VRscreening_Helsinki

VRscreening_Helsinki

Projekt ove godine ide dalje, s posebnim fokusom na dječje sadržaje, a prva prilika za pogledati VR predstave u Rijeci, za velike i male, bit će u od 11. do 14. svibnja u sklopu festivala suvremenog plesa Port of Dance.

Projekta MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture) financiran je sredstvima iz Obzora 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovaciju (broj Ugovora 870935). Krajnji, očekivani ishod projekta je slobodan i otvoreni pristup, internetska usluga (nazvana MESOC Toolkit), koja bi mogla koristiti istraživačima i stručnjacima za mjerenje društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi.