Naziv projekta

Tech.Library: Poboljšanje usluga javnih knjižnica za korisnike s oštećenjem vida pomoću ICT alata i obuke

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšati usluge javnih knjižnica za slijepe i slabovidne korisnike, što se želi postići korištenjem ICT alata i obukom knjižničnog osoblja uz uspostavu međunarodne mreže knjižnica za suradnju u odgovoru na potrebe slijepih i slabovidnih korisnika.

Trajanje projekta

1.rujna 2020. – 31. kolovoza 2022.

Tech.LibraryOpis projekta

Digitalne tehnologije i mrežni alati ključni su pokretači poticanja poboljšanih knjižničnih usluga za čitatelje s oštećenjem vida.

Ipak, u većini zemalja EU -a:

 • knjižničarsko osoblje nije u potpunosti svjesno opsega i potencijala ICT alata i usluga za uključivanje korisnika s oštećenjem vida, a slaba je i svijest o vrijednim iskustvima i najboljim praksama koje bi se mogle reproducirati na lokalnoj i međunarodnoj razini;
 • digitalne kompetencije knjižničnog osoblja često su nedostatne za učinkovitu integraciju digitalnih alata.

TECH.LIBRARY usredotočuje se na 3 glavna cilja:

 1. dati prednost razmjeni najboljih praksi među osobljem različitih knjižnica o uslugama i ICT alatima za uključivanje korisnika oštećenog vida
 2. proširiti digitalne kompetencije knjižničnog osoblja kroz prilagođene aktivnosti osposobljavanja o ICT alatima
 3. uspostaviti mrežu knjižnica za suradnju u odgovoru na potrebe korisnika oštećenog vida.

Aktivnosti projekta

Kako bi se postigli predviđeni ciljevi bit će provedene sljedeće aktivnosti:

 1. Koordinacija projekta, koja će jamčiti dobro tehničko i financijsko upravljanje projektom,
 2. Razmjena najboljih praksi i studijski posjeti kako bi se svakom sudioniku pružila mogućnost da nauči i razumije kako druge knjižnice i zemlje koriste ICT za uključivanje korisnika oštećenog vida,
 3. Razvoj web platforme koja korisnicima omogućuje obuku, razmjenu iskustava i mišljenja, komunikaciju, umrežavanje i širenje projektnih aktivnosti i inicijativa,
 4. Kratkoročna zajednička obuka osoblja o najnovijim ICT tehnologijama za pružanje usluga korisnicima s oštećenjem vida,
 5. Ciljane aktivnosti širenja i iskorištavanja: 6 konferencija (3 na transnacionalnoj razini i 3 na nacionalnoj razini) radi širenja postignuća projekta i uključivanja dionika unutar internetske platforme TECH.LIBRARY.

Partnerstvo čini 6 javnih knjižnica iz 6 različitih zemalja, uz podršku jednog tehničkog partnera. Projekt će uključiti 122 sudionika u obuku i razmjenu najboljih praksi, dok će 260 sudjelovati u multiplikacijskim događajima.

Štoviše, značajan broj vanjskih knjižnica bit će uključen u umrežavanje i razmjenu iskustava putem web platforme, koja će im također pružiti korisne informacije, video zapise i materijale za obuku, demonstracije i mnogo više sadržaja za poboljšanje digitalnih kompetencija njihovog osoblja ( procjenjuje se da će se više od 300 korisnika registrirati i aktivno sudjelovati u platformi).

Očekivani rezultati projekta

 1. TECH.LIBRARY internetska platforma
 2. Video za obuku na 7 različitih jezika
 3. Praktični priručnik i preporuke najboljih praksi na 7 različitih jezika.

Erasmus + K2Očekivani utjecaj projekta je promicanje profesionalnog razvoja osoblja knjižnica u ICT metodologijama, uz istovremeno unaprjeđivanje njihovih ključnih kompetencija i

poticanje mnogo veće uključenosti u knjižnice poboljšanjem ključnih usluga namijenjenih slijepim i slabovidnim korisnicima diljem Europe.

Postati istinski inkluzivna knjižnica za čitatelje s oštećenjem vida ne odnosi se samo na sposobnost prilagođavanja digitalnim tehnologijama koje se stalno mijenjaju, već i na omogućavanje knjižničnom osoblju da igra sveobuhvatnu ulogu.

Partneri

 • Zajednica općina Romagna Faentina, Italije (vodeći partner)
 • Gradska knjižnica Rijeka
 • Gradska knjižnica Ljubljana, Slovenija
 • Nacionalna knjižnica Rumunjske
 • Regionalna knjižnica Veliko Tarnovo, Bugarska
 • Općina Maszalaca, Latvije

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 250.130,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Erasmus+, ključna aktivnost „Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih“

Službena web stranica

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA204-079967

Kontakt

Gradska knjižnica Rijeka
Matije Gupca 23, Rijeka
e-mail: gkri@gkri.hr
tel: +385 51 211 139