Europski socijalni fond

Naziv projekta

VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete odgojno – obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja, potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim/srednjim školama i u zajednici te promicati vrijednost i vrednovanje odgoja za volontiranje u Primorsko-goranskoj županiji, ali i šire.

Trajanje projekta

01.lipnja 2017. – 30. svibnja 2019.

Nadležno tijelo

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

VollumenOpis projekta

 • Primarni korisnici su odgojno-obrazovne ustanove (OŠ, SŠ, učenički domovi) s područja Primorsko – goranske županije te djeca i mladi u dobi od 10 – 18 godina (učenici i učenice od 5. razreda OŠ do 4. razreda SŠ s područja Primorsko-goranske županije).
 • Aktivnosti u projektu provode u unutar i izvan odgojno-obrazovnih ustanova, a uključuju:
 • 3 dana izobrazbe o menadžmentu programa odgoja za volontiranje za djelatnike osnovnih škola
 • 6 dana izobrazbe o menadžmentu programa školskog volontiranja za djelatnike srednjih škola
 • izradu preporuka za unaprjeđenje školskog kurikuluma u području građanskog odgoja i obrazovanja
 • 24 izobrazbe o volontiranju, pravima i obvezama volontera, aktivnom građanstvu, osmišljavanju i provođenju volonterskih akcija i mogućnostima volontiranja za djecu i mlade.
 • 20 volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • 2 „coffee bara“ na temu volontiranja za učenike srednjih škola, gdje će imati prilike upoznati se s aktivnostima različitih udruga
 • izradu školskih literarnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola, gdje će imati prilike promišljati o temi volontiranja.

Partneri

 • Udruga Delta, Rijeka (vodeći partner)
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka
 • Osnovna škola Vežica, Rijeka
 • Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.196.958,72 kuna (100% financiranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira

Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Službena stranica projekta

https://udruga-delta.hr/Projekti/VOLLUMEN-sirenje-mreze-skolskog-volontiranja

Kontakti osoba za više informacija

Maja Uršić Staraj, izvršna direktorica
E-mail: maja@udruga-delta.hr
Maša Cek, voditeljica projekta
E-mail: masa.cek@udruga-delta.hr