Naziv projekta:

Emigracija – jučer i danas

 

Emigracija - Jučer i Danas

 

Cilj projekta:

Međusobno upoznavanje sudionika projekta iz različitih europskih gradova, pobratimljenih s Gradom Rijekom, kako bi razmijenili mišljenja i iskustva na temu Europske unije i Emigracije i tako razvili vlastite ideje o europskom okruženju uz poštivanje međusobnih različitosti.

Trajanje projekta: 11. do 15. svibnja 2009.

Osnovne aktivnosti:

Projekt je okupio 15 inozemnih (iz prijateljskih gradova Ljubljane, Slovenija i Bourgasa, Bugarska) i 33 domaća sudionika, srednjoškolaca-debatanata i njihovih mentora. Program se odvijao u Rijeci i dvorcu Stara Sušica. Osim debatnog turnira na temu migracije u Europi, za sudionike su organizirana tematska predavanja, team-building igre, zabavni program, prijem u Gradu Rijeci, posjet Muzeju grada i izložbi “Merika” i druge aktivnosti.

Partneri:

  • Grad Rijeka – Odjel za odgoj i školstvo, Odjel za kulturu
  • Dom mladih Rijeka
  • Turistička zajednica grada Rijeke
  • Muzej grada Rijeke

Proračun:

Ukupni proračun projekta 5.533 eura

Program iz kojeg se financira:

Europa za građane – Tematski susreti pobratimljenih gradova