Europski socijalni fond

Naziv projekta

Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra

Cilj projekta

Stručno osposobljavanje stručnjaka u kulturi i umjetnika za približavanje umjetnosti i kulture osobama 54+ te socijalna uključenost i unaprijeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine koje će kroz projekt poboljšati oscijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine, dobiti će na vidljivosti te povećati mogućnost zapošljavanja.

Nadležno tijelo

Ministarstvo kulture, u sklopu javnog poziva „Umjetnost i kultura 54+“

Opis projekta

Projekt polazi od toga da je Rijeka radnički grad. U zlatnom dobu industrijske proizvodnje u Rijeci, puno pažnje se posvećivalo obrazovanju radnika u sklopu tvorničkih kompleksa, a tvornice su se brinule o socijalnom i kulturnom napretku svojih radnika. Organizirale su se čitaonice, filmske sekcije, izložbe i predstave, izdavale su se tvorničke novine i dr. Zajedničko organizirano slobodno vrijeme u nekadašnjim riječkim tvornicama i brodogradilištima popularno je zvano dopolavoro. Obnavljanjem nekadašnjeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u njega useljava Muzej moderne i suvremene umjetnosti – nositelj ovog projekta.

Time se u Rijeci formira novi kulturni centar koji će okupljati bivše radnike zatvorenih riječkih tvornica i brodogradilišta (osobe 54+), koje su do devedesetih godina prošloga stoljeća te prostore nazivali svojima. U tom će kompleksu u suradnji s ostalim kulturno-umjetničkim institucijama i udrugama u gradu Rijeci napokon početi stvarati sadržaji koje će sukreirati upravo bivši radnici i radnice. Drugim riječima, međugeneracijskim dijalogom kulturnih radnika i ciljne skupine (54+) kreirat će se oblici organiziranog slobodnog vremena po uzoru na nekadašnji dopolavoro.

Projekt je dio programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Projektne aktivnosti

Stoga smo pozvali nekoliko hrvatskih umjetnika i stručnjaka u kulturi da, primjenom novostečenog znanja, kvalitetno osmisle i provedu 6 radionica  na kojima će sudjelovati minimalno 50 osoba starijih od 54 godine. Riječ je o radionicama Performans, Slikarstvo, Fotografija, Kulturna kritika, Vodiči po izložbama te Ambasadori Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Rezultat projekta

Rezultat projekta će biti knjiga Čitanka o dopolavoru i zajednička izložba umjetnika, stručnjaka u kulturi i osoba 54+ na temu kulturnog fenomena dopolavoro jučer, danas, sutra uz konkretne participativne kulturno-umjetničke proizvode ciljne skupine 54+ nastale kroz radionice.

Partneri

  • Muzej moderne i suvremene umjetnosti (nositelj projekta)
  • Kreativni kolektiv Kombinat, Rijeka
  • Centar tehničke kulture Rijeka

Trajanje projekta

1. kolovoza 2018. do 1. prosinca 2019.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 594.828,37 kn
  • Sufinanciranje EU: 505.604,12 kn (85 %)
  • Ostatak sufinanciranja: Ministarstvo kulture

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje“

Kontakt osoba za više informacija

Katerina Jovanović
Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
Tel: +385 51 492 617
e-mail: katerina.jovanovic@mmsu.hr

Vezane novosti