Naziv projekta:
CIRC-PACK – „Prema kružnoj ekonomiji u vrijednosnom lancu plastične ambalaže“

Cilj projekta:

Održiviji, učinkovitiji, konkurentniji, manje ovisan o fosilnim gorivima, integriran i međusobno povezan vrijednosni lanac plastične ambalaže.

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1. svibnja 2017. – 30. travnja 2020.)

Opis:

Circ Pack - Prema kružnoj ekonomiji u vrijednosnom lancu plastične ambalaže

Cilj CIRC-PACK projekta je prenamjena plastičnog ambalažnog otpada u resurse. Projekt će razviti održivu, ​​bio izvornu i reciklirajuću plastiku koja će se koristiti za proizvodnju širokog spektra proizvoda: pladnjeva, boca, kapsula kave, staklenki, auto dijelova, paleta, i nove vrste ambalaže od više-slojeva i više-materijala. CIRC-PACK ima za cilj stvoriti biorazgradivi ili kompostabilni poliester, kao i razviti pametni eko-dizajn koji će olakšati sortiranje, uz usavršenu tehnologiju recikliranja koja će povećati stope oporavka i osigurati kvalitetu. S ovim inovacijama CIRC-PACK projekt može uvelike doprinijeti stvaranju  kružne ekonomije budućnosti.

Projektne aktivnosti:

Tri studije slučaja (DC-A, DC-B, DC-C) će raditi na razvoju, testiranju i potvrđivanju boljeg ekonomskog i ekološkog ishoda na razini sustava;

 • odvajanjem plastike iz fosilnih sirovina koristeći alternativne obnovljive sirovine (DC – A),
 • stvaranjem inovativnih formata i ispitivanjem materijala koji pospješuju reciklažu i trajnost (DC – B),
 • stvaranjem učinkovite ekonomije za već korištenu plastiku pomoću više-sektorskih kaskadnih pristupa, prilagođavajući tehnologiju sortiranja i in-line monitoring sustava (DC – C).

Projektni partneri:

 • (Coord)/CIRCE – Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos, Španjolska
 • Fundacion AITIIP, Španjolska
 • Novamont S.p.A., Italija
 • MATER-BIOTECH SPA, Italija
 • Mater-Biopolymer, Italija
 • BUMAGA BV, Nizozemska
 • Tecnopackaging, Španjolska
 • Mi-Plast doo za proizvodnju trgovinu i pružanje usluga – Mi-Plast LLC, Hrvatska
 • Grupo Sada P.A. S.A., Španjolska
 • Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Hrvatska
 • FATER Spa, Italija
 • Centro Ricerche Fiat, Italija
 • Asociacion Espanola De Normalizacion y Certificacion, Španjolska
 • D’APPOLONIA SPA, Italija
 • Ekodenge muhendislik mimarlik danismanlik ticaret anonim sirketi, Turska
 • Ecoembalajes Espana S.A., Španjolska
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Kartal Municipality, Turska
 • CALAF INDUSTRIAL, Španjolska
 • OCU Ediciones, Španjolska
 • ICLEI European Secretariat GMBH, Njemačka
 • PLASTIPOLIS, Francuska

Program iz kojeg se financira: Horizon 2020.

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta: 9.252.466,25€
 • Financirano iz programa: 7.308.180,13€
 • Proračun Grada Rijeke: 120.000,00€

Službena stranica projekta:

http://circpack.eu/