Naziv projekta

InAMath – Interdisciplinarni pristup matematičkom obrazovanju

InAMathCilj projekta

Cilj je ovog projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike.

Trajanje projekta

1.rujna 2020. – 28. veljače 2023.

Opis projekta

Partnerski konzorcij osmislit će interdisciplinarni pristup matematici koji će povezivati matematiku s drugim područjima života uz upotrebu IKT alata. U suradnji s predmetnim stručnjacima, znanstvenicima s iskustvom u popularizaciji znanosti i stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja, osmislit će se aktivnosti temeljene na interdisciplinarnom pristupu matematičkom obrazovanju.

Razvijene metode, aktivnosti i materijali moći će se koristiti u nastavnom procesu te izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. U okviru projekta osmislit će se barem 10 interdisciplinarnih aktivnosti za svaki od prva četiri razreda osnovne škole te će se svaka aktivnost izvesti s učenicima i za svaku aktivnost će se napisati scenarij. Scenariji su prvenstveno namijenjeni učiteljima te predstavljaju detaljne upute za pripremu i provedbu aktivnosti. Svi će se scenariji objaviti na otvorenom i svima dostupnom online kolegiju.

U okviru projekta predviđena je i edukacija učitelja i budućih učitelja te priprema istih na izazove koje pred njih stavlja suvremeno društvo. Osmišljeni online kolegij služit će i kao samoedukacija učiteljima i budućim učiteljima za osmišljavanje, izradu i implementaciju interdisciplinarnih aktivnosti u redovnu nastavu, a uključivat će i interaktivne materijale za rada s IKT alatima koji se mogu koristiti pri osmišljavanju i provedbi aktivnosti s učenicima.

Projektnim aktivnostima uvode se inovativne metode poučavanja matematike u nastavu nižih razreda osnovne škole, kojima se, povrh poučavanja matematike, razvija kritičko i analitičko mišljenje, kreativnost i samostalnosti učenika te digitalna pismenost.

Partneri

  • Sveučilište u Rijeci – Odjel za matematiku (vodeći partner)
  • Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka
  • Centar tehničke kulture Rijeka
  • Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Slovenija
  • Sveučilište u Mostaru, BiH
  • Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 197.050,00 eura
  • Iznos sufinanciranja iz EU fondova: 157.640,00 eura

Erasmus + K2Program iz kojeg se financira

Erasmus +, Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201) za područje odgoja i općeg obrazovanja).

 

 

Službena web stranica

https://inamath.uniri.hr/

Kontakt

Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku
e-mail: inamath@math.uniri.hr