Cilj projekta: Password Printmaking je program međunarodne međuinstitucionalne suradnje s ciljem skretanja pozornosti na važnost grafike kao umjetničke discipline.

Password Printmaking

Password Printmaking: Travelling exhibition and art residencies
Lozinka: Grafika, Putujuća izložba i umjetničke rezidencije

Početak projekta: svibanj 2012. – travanj 2014.

Osnovne aktivnosti:
Projekt objedinjava stvaranje putujuće izložbe i održavanje umjetničkih rezidencija, a svaki od partnera je u svojim gradovima organizirao grafičke kreativne radionice i javna predavanja. Centralna aktivnost projekta bila je velika međunarodna izložba na kojoj je predstavljena suvremena grafička produkcija iz šest zemalja partnera u projektu.

Partneri:

  • Međunarodni grafički likovni centar – Ljubljana, Slovenija
  • Hablar en Arte – Madrid, Španjolska
  • Flemish graphic center – Kasterlee, Belgija
  • Foundation Tallinn Print Triennial – Tallinn, Estonija
  • SMTG- International Print Triennial Society Krakow, Poljska
  • Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
  • Akademija primijenjenih umjetnosti iz Rijeke

Proračun:
Ukupna vrijednost projekta: 273.000,00 eura
Financiranje od strane EU: 131.000,00 eura
Vrijednost projekta za MMSU: 40.000,00 eura
Učešće Grada Rijeke: 90.000,00 kuna
Službena stranica: http://password-printmaking.eu/

Više o projektu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka