Puni naziv projekta:

PROMEHS – Promoting Mental health at Schools
PROMEHS – Promocija mentalnoga zdravlja u školama

Glavni ciljevi projekta:

  • pružiti sustavan okvir za razvoj i implementaciju univerzalnog kurikuluma mentalnog zdravlja utemeljenog na dokazima u školama te kvalitetno osposobljavanje za odgojno-obrazovne djelatnike;
  • povećati mentalno zdravlje učenika i učitelja;
  • dijeliti dobre prakse i preporuke o promociji mentalnog zdravlja u školama s odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, donositeljima politika i dionicima o tome kako promicati mentalno zdravlje u školi;
  • integrirati „PROMEHS“ nastavni plan i program u nacionalne obrazovne i zdravstvene politike;
  • promicati inovacije u obrazovnim politikama u suradnji s nacionalnim i međunarodnim javnim tijelima;
  • razviti nastavni plan i program utemeljen na dokazima s ciljem promicanja pozitivnog mentalnog zdravlja u školi.

Izrađeni nastavni plan i program doprinijet će poboljšanju socijalnog i emocionalnog stanja učenika, poboljšavajući njihove stavove prema sebi, drugima te učenju, kao i smanjiti probleme u ponašanju i agresiju, emocionalnu uznemirenost i tjeskobu.

PROMEHS će osigurati visokokvalitetno osposobljavanje za odgojno-obrazovne djelatnike kao jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na promicanje mentalnog zdravlja u školama.

Nalazi i rezultati projekta poslužit će kao osnova za nacionalne obrazovne politike u državama članicama EU o promicanju mentalnog zdravlja u školi.

O projektu:

Mentalno zdravlje definira se kao stanje dobrobiti u kojem svaki pojedinac ostvaruje svoj vlastiti potencijal, uspješno se nosi s normalnim životnim stresom, radi produktivno i plodonosno i može dati svoj doprinos svojoj zajednici (WHO, 2014). Problemi mentalnog zdravlja djece u porastu su tijekom proteklih desetljeća. Oko 20 posto školske djece ima poteškoća s mentalnim zdravljem. Polovica mentalnih poteškoća počinje prije 14-te godine života.
Navedeno ukazuje na hitnu potrebu za ranom intervencijom pri čemu škole predstavljaju jedinstvenu priliku za promicanje mentalnog zdravlja učenika od rane dobi i tijekom ranjivih razdoblja u njihovom razvoju. Škole su idealno okruženje za promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih, jer omogućavaju pristup velikim skupinama djece tijekom njihovog kognitivnog, emocionalnog i bihevioralnog razvoja (Weare, 2000). Iako je u posljednjem desetljeću proveden niz inicijativa usmjerenih na smanjenje problema mentalnog zdravlja u školi, pregled postojećih obrazovnih nacionalnih politika u mnogim zemljama EU otkriva nedostatak programa usmjerenih na promociju mentalnog zdravlja u školama (Europska unija, 2016.).

Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal i Rumunjska, Malta) s ciljem izrade univerzalnog nastavnog plana i programa utemeljenog na nalazima i rezultatima istraživanja koja će se provesti s ciljem promicanja pozitivnog mentalnog zdravlja u školi.

Koordinator projekta:

Sveučilište Milano-Bicocca, Italija

Partneri:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo (Hrvatska), Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja (Italija), Regionalni ured za školstvo u Lombardiji (Italija)​, Sveučilište u Malti (Malta), Sveučilište u Latviji (Latvija), Regionalni ured za školstvo u Siguldi (Latvija)​, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Upravni odjel za odgoj I obrazovanje PGŽ (Hrvatska), Sveučilište Stefan Cel Mare u Suceavi (Rumunjska), Regionalni ured za obrazovanje u Sucevi (Rumunjska), Sveučilište Patras (Grčka), Sveučilište u Lisabonu (Portugal).

Trajanje projekta: 15.02.2019. – 14.08.2022.

Vrijednost projekta: 2.012.927,00 eura.

Program iz kojeg se financira: Erasmus +, Ključna aktivnost 3.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Službena mrežna stranica:

https://www.promehs.org/

Kontakt osoba za više informacija:

Lana Golob 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
E-mail: lana.golob@rijeka.hr
Tel. 051 209 575.