Naziv projekta:
Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu – KIKLOPKIKLOP - Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometuCilj projekta:

Unaprijediti kvalitetu obrazovnih programa u pomorskim i logističkim zanimanjima i prilagoditi ih potrebama tržišta.

Osnovne aktivnosti:

 • istraživanje stvarnih potreba tržišta rada u području pomorskog prometa i logistike,
 • prepoznavanje i definiranje novih zanimanja,
 • razvijanje prijedloga 20 standarda zanimanja i 5 standarda kvalifikacija sukladno načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,
 • prilagođavanje obrazovne ponude kroz unapređenje 5 preddiplomskih sveučilišnih studija,
 • razvijanje okruženja za e-učenje te
 • unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.

Partneri u projektu:

 • Pomorski fakultet u Rijeci
 • Udruga pomorskih agenata
 • Jadrolinija
 • Komunalno društvo Autotrolej Rijeka
 • Zorović Maritime d.o.o.
 • Panalpina Croatia d.o.o.
 • Pomorski fakultet u Splitu

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 3.096.500,00 kuna
Financiranje od strane EU: 2.941.675,00 kuna

Program iz kojeg se financira:

Europski socijalni fond (ESF) – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Web-stranica:

kiklop.eu