Naziv projekta: Sport kao mehanizam rane integracije i rehabilitacije (IRIS)

IRIS - Sport kao mehanizam rane integracije i rehabilitacije

Cilj projekta:

Razmjena iskustava na području integracije djece predškolskog uzrasta te učenika nižih razreda osnovne škole s invaliditetom kroz sport, a potom i priprema uvjeta potrebnih za njihovu uspješnu integraciju u vrtićima i školama. Ranom integracijom nastoji se poboljšati kvaliteta života osoba s invaliditetom i njihovih staratelja, a potom i čitave lokalne zajednice, ali i dugoročno smanjiti troškove intervencije potrebne za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Trajanje projekta: ožujak 2014. – lipanj 2015.

Osnovne aktivnosti:

  • analiza stanja i potreba odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s osobama s posebnim potrebama
  • razvijanje dvojezičnog obrazovnog programa za odgojitelje/ljice u vrtićima, učitelje/ljice razredne nastave, sportske radnike, članove nevladinih organizacija koje podržavaju osobe s invaliditetom i staratelje osoba s invaliditetom
  • radionice za odgajatelje i učitelje u obliku kombinacije klasične nastave i “e-learninga” s ciljem njihova osposobljavanja za implementaciju rane integracije u vrtićima i nižim razredima osnovne škole
  • prijenos pozitivne prakse u vrtiće i škole koje nisu učestvovale u pilotskoj implementaciji modela
  • petodnevni festival kod svakog partnera
  • internetske stranice

Partneri:

  • Riječki sportski savez
  • IPAK institut za simbolnu analizu i razvoj informacijskih tehnologija, Slovenija
  • Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Pula

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 229.599,50 eura
Financiranje od strane EU: 191.636,33
Vrijednost projekta za Riječki sportski savez: 98.142,50 eura
Učešće grada Rijeke: 14.721,37 eura

Program iz kojeg se financira:

IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Službene stranice:

http://www.iris-projekt.eu/