Kohezijski fond

Naziv projekta

Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja održivosti javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa.

Trajanje projekta

lipanj 2021. – prosinac 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, po ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva, K.K. 07.4.2.29.0003

Opis projekta

Projekt je usmjeren na promicanje novih oblika prijevoza, te podizanje i unapređenje kvalitete javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje operativnih troškova, smanjenje vremena putovanja i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i osiguravanje odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz putnika putem zamjene zastarjelog voznog parka za osiguranje javnog prijevoza na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika KD Autotrolej d.o.o. Projekt podrazumijeva nabavu i stavljanje u funkciju novih 37 autobusa EURO norme 6.

Specifični ciljevi i očekivani rezultati

Predloženim projektom postići će se sljedeći specifični ciljevi:

  1. Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova
  2. Unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa
  3. Smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka
  4. Prilagođavanje EU standardima

Očekivani rezultati: Nabavljeno i stavljeno u funkciju 37 novih autobusa EURO norme 6.

Korisnik

KD Autotrolej d.o.o.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 82.260.811,24 kn
  • Sufinanciranje iz EU fondova: 55,600.000,00 kn

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”

Kontakt osoba za više informacija

Nives Andrić
e-mail: nives.andric@poslovni-sustavi.hr
tel: +385 51 311 590

Utorak, 26. srpanj 2022.

Autotrolej predstavio 23 nova autobusa

Na autobusnom terminalu na Delti predstavljeno je 23 od ukupno 37 novih autobusa koje je KD Autotrolej nabavio putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Više informacija

Utorak, 16. studeni 2021.

KD Autotrolej nabavlja još 37 novih autobusa

U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori o nabavci 37 novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej vrijednih 82.260.811,25 kuna od čega je putem EU fonda „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ osigurano 55.600.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Više informacija