Projekt e-Government bench-learning (benchlearning e-Uprave) provodi se u sklopu foruma Knowledge Society (Društvo znanja) mreže gradova Eurocities. Cilj projekta je stjecanje znanja o primjeni elektronskih javnih usluga u radu lokalne uprave, učeći na iskustvima članica mreže Eurocites. Radnom skupinom predsjedava Grad Barcelona.

Projekt "Benchlearning e-Uprave"

Ciljevi projekta:

Steći bolje razumjevanje i znanje o primjeni i prihvaćanju  rješenja e-Uprave :

  • Provesti ispitivanje – učenje o servisima e-Uprave i njihovoj prihvaćenosti
  • Podići svijest o potrebi mjerenja utjecaja servisa e-Uprave kao i njihove usvojenosti te upotreba postignutih rezultata u boljem upravljanju
  • Podići svijest Europske komisije o aktivnostima mreže gradova Eurocities i uloge gradova u novom Europskom društvu znanja
  • pojačati ulogu mreže Eurocities kao representativne mreže za lokalnu upravu
  • pridonijeti transferu projekata e-Uprave
  • pridonijeti bazi podataka o najboljoj praksi EC (Good practices Database)


Gradovi sudionici projekta:

Uz Rijeku i Barcelonu, u projektu sudjeluju i gradovi: Antwerp, Ghent, Gijon, Glasgow, Leipzig, Manchester, Marseille, Minhen, Oulu, Prag, Sampas, Tallinn, Torino i Beč.

 

Više o projektu:

Cilj projekta je provesti ispitivanje vezano uz elektroničke javne usluge koje pružaju lokalne uprave u zemljama članicama mreže Eurocities.

“Benchlearning” je edukacijska metoda kojom se, u cilju ostvarivanja boljeg učinka, usporedbom s drugima  stječe bolje razumijevanje i znanje o vlastitom poslovanju

Glavni poticaj za ovaj projekt je bio nedostatak općih pokazatelja koji se mogu primijeniti na lokalnoj razini, budući da je većina do sada provedenih studija uglavnom bila usredotočena na nacionalnu razinu.

Dugoročni rezultat ovog projekta usmjeren je k podizanju svijesti Europske komisije i država članica o temeljnoj ulozi koje gradovi i lokalne javne uprave mogu odigrati u razvoju eUprave, podupiranje standardizacije i usklađivanja ovih procesa.