Naziv projekta:

Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada
People with Disabilities and Support System Model for Improving their Labour Market Approach

Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada

Cilj projekta:

Osiguravanje lakšeg pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom, korisnicima socijalne pomoći, putem uspostave sustavnih mjera i namjenske institucionalne infrastrukture.

Trajanje projekta: prosinac 2010. – prosinac 2011.

Osnovne aktivnosti:

Aktivnosti su osmišljene tako da se kroz profesionalnu orijentaciju, praćenje i profesionalnu rehabilitaciju radi na poboljšanju pristupa zapošljavanju i sudjelovanju na tržištu rada, istovremeno kroz motivacijske treninge i psihosocijalnu pomoć na jačanju socijalnog uključivanja, a iskustvene radionice i okrugli stol trebali bi potaknuti partnerstvo u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja.

Partneri:

  • tvrtka Centaroprema RE&ZIN
  • Primorsko-goranska županija
  • Grad Rijeka

Proračun:

ukupna vrijednost projekta: 90.008,4 eura

Program iz kojeg se financira:

Program IPA, IV. komponenta – Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina