Cilj projekta: Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Trajanje projekta: siječanj 2016. – travanj 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, pilot projekt 4c1.1.

Osnovne aktivnosti:

  • Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) na temelju koje će se omogućiti ulaganja u energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.
  • Grad Rijeka potpisao Ugovore o dodijeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i izradio projektnu dokumentaciju za 15 objekata: OŠ Gelsi, Podmurvice, Eugen Kumičić, Gornja Vežica, Škurinje, Ivana Zajca, Pećine, Pehlin i Kozala te vrtiće Krnjevo, Veseljko, Podmurvice, Potok, Belveder i Vidrice.

Proračun:

  • Ukupni proračun projekta: 950.250,00 kn
  • Financiranje od strane EU: 744.026,25 kn
  • Financirano od strane FZOEU: 131.298,75 kn

Program iz kojeg se financira:
Sredstva se izdvajaju iz Strukturnog fonda – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%) opravdanog troška.

Povezane novosti: