Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i zamjenicima Markom Filipovićem i Nikolom Ivanišem, u pratnji Denisa Stefana, ravnatelja škole obišao je zgradu Osnovne škole – Scuola elementare Belvedere na kojoj su završeni radovi na energetskoj obnovi. Radovi su u potpunosti financirani iz proračuna Grada Rijeke.

Radovi na energetskoj obnovi OŠ-SE Belvedere započeli su tijekom jeseni 2020. godine, a obuhvatili su sanaciju fasade s koje je skinuta stara fasadna žbuka i mjesta oštećenja sanirana. Zgrada je potom u potpunosti ožbukana mineralnom žbukom i premazana mineralnom bojom. Djelomično je postavljena i nova PVC stolarija čime je postignuta dodatna ušteda toplinske energije. Također, u potpunosti je zamijenjen stari salonitni krovni pokrov koji je skinut, odvezen i deponiran prema propisima. Škola je dobila novi krov od glinenog crijepa tipa Mediteran, novu daščanu oplatu i limariju te je izveden novi sustav zaštite od munje.

U sklopu radova na energetskoj obnovi poboljšan je i sustav grijanja. Postojeći radijatorski ventili zamijenjeni su s novim ventilima koji na sebi imaju termostatsku glavu, čime je omogućena regulacija topline u svakom prostoru i osigurana određena ušteda toplinske energije od 10-20%. Ugradnjom elektronskih cirkulacijskih crpki omogućeno je lakše balansiranje sustava centralnog grijanja čime su smanjeni pogonski troškovi sustava grijanja. Izvršeni su također i manji građevinski radovi potrebni za ugradnju stolarije, obradu zidova i stropova.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i zamjenicima Markom Filipovićem i Nikolom Ivanišem

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i zamjenicima Markom Filipovićem i Nikolom Ivanišem

Ukupna vrijednost ovih radova na energetskoj obnovi OŠ-SE Belevedere koji su u potpunosti financirani iz gradskog proračuna za 2020. i 2021. godinu iznosi 2.225.040,63 kn. Radove je izvela X.O.A. GRADNJA d.o.o. iz Rijeke, a dovršeni su krajem siječnja 2021. godine.

Kako je tijekom obilaska kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, osim 21 projekta energetske obnove zgrada javne namjene za koji su osigurana bespovratna EU sredstva, Grad Rijeka je od 2013. godine sredstvima koja su u potpunosti osigurana iz gradskog proračuna financirao radove na energetskoj obnovi 6 objekata, škola i sportskih dvorana osnovnih škola, te su na taj način osigurana i sredstva za energetsku obnovu OŠ-SE Belvedere. Tijekom 2021. godine planiraju se radovi na sanaciji fasade OŠ Centar, vrijedni 2,4 milijuna kuna.

Grad Rijeka je od 2013. energetski obnovio 28 objekata javne namjene

Grad Rijeka je od 2009. godine jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Energetska učinkovitost danas je u svijetu prepoznata kao snažan i financijski optimalni način za postizanje ciljeva održivog razvoja. Racionalizacija trošenja energije, odnosno trošenje manje energije za istu namjenu ima svoju ekonomsku vrijednost jer se ulaganje u energetsku učinkovitost vraća kroz uštede.

Energetskom obnovom objekata smanjuje se potrošnja energije u zgradama javnog sektora, postiže se stvaranje povoljne mikroklime za rad u objektima i produžuje se vijek trajanja zgrade. Također, smanjuju se izdaci za održavanje zgrade kao i za financiranje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

U proteklih 8 godina Grad Rijeka je dijelom uz pomoć europskih sredstava energetski obnovio ukupno 27 objekata – vrtića, škola i školskih sportskih dvorana te dosadašnju zgradu Muzeja grada Rijeke. Uz dovršene radove energetske obnove na OŠ-SE Belvedere, Grad Rijeka je od 2013. godine iz gradskog proračuna financirao radove na energetskoj obnovi osnovnih škola Zamet, Kantrida i Vladimir Gortan te sportskih dvorana osnovnih škola Vežica, Brajda i Srdoči. Ukupna vrijednost ovih investicija, koje su u potpunosti financirane iz gradskog proračuna, iznosi gotovo 18 milijuna kuna.

Energetski obnovljena OŠ-SE Belvedere - obilazak

Energetski obnovljena OŠ-SE Belvedere – obilazak

Zgrada u kojoj djeluje OŠ-SE Belvedere izgrađena je 1911. godine i sastoji se od suterena, prizemlja i dva kata ukupne korisne površine od gotovo 1.558 m²2. Potkrovlje zgrade škole površine od 382 m² se ne koristi, a u dijelu suterena zgrade smještena je vrtićka grupa Gabbiano Dječjeg vrtića Maestral.

Gradonačelnik je naglasio kako je Rijeka među prvima u Hrvatskoj po učešću u EU projektima kojima se podupire energetska obnova javnih zgrada. Ukupne investicije Grada Rijeke u energetsku obnovu škola putem EU projekata, zajedno s projektnom dokumentacijom, iznose 98,4 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva od Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznose 49,02 milijuna kuna ili 49,79%, dok je Grad Rijeka osigurao 49,4 milijuna kuna ili 50,21%.

Energetski obnovljena OŠ-SE Belvedere - obilazak

Energetski obnovljena OŠ-SE Belvedere – obilazak

Rijeka se time svrstava u sam vrh javnog sektora s obzirom na učešće u EU projektu kojim se podupire energetska obnova javnih zgrada. Važnost obnove zgrada u smislu energetske učinkovitosti prepoznali su i građani vlasnici zgrada i upravitelji zgrada pa je tako putem javnih natječaja čitav niz objekata energetski obnovljen po čemu je Rijeka vodeća u Hrvatskoj. Premda u ovoj godini neće biti pozivnih natječaja, EU strategijom razvoja do 2027.g. Grad Rijeka se opredijelio za tzv. Zeleni plan (Green deal) koji podrazumijeva nastavak obnove ovakvih zgrada poput OŠ SE Belvedere, rekao je gradonačelnik.