Grad Rijeka prva je jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja uvodi program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u svoje osnovne škole po modelu višestruko nagrađivane izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje. Glavni cilj programa, koji će se provoditi s učenicima od 5. do 8. razreda, je razvoj zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup učenju o svim aspektima zdravlja.

Program Zdravstveni odgoj i obrazovanje uvodi se eksperimentalno od iduće, 2024./2025. školske godine i to u šest osnovnih škola.

Za jednogodišnju, pilot fazu provedbe projekta odabrane su osnovne škole Centar, Dolac, Ivan Zajc, Kantrida, Podmurvice i Vežica, a nakon evaluacije pilot faze uslijedit će provedba u ostalim riječkim školama, počevši od školske godine 2025./2026.

Program je namijenjen provedbi u formi izvannastavne aktivnosti u višim razredima osnovnih škola u fondu od 70 sati godišnje. Provedba je zamišljena kroz dva odvojena obrazovna ciklusa od kojih prvi uključuje učenike 5. i 6. razreda, a drugi učenike 7. i 8. razreda.

Edukacija za 18 provoditelja i provoditeljica programa

Učenje i poučavanje unutar izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje bit će organizirano kroz četiri tematska područja: Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje – emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih, Seksualno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost te Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja.

Za svaku tematsku cjelinu razrađene su teme i povezani ishodi učenja te broj sati provedbe. Sam kurikulum donosi i prijedloge metoda i strategija učenja i poučavanja za svako tematsko područje kao i prijedloge metoda vrednovanja učenika i učenica koje se temelje isključivo na formativnom vrednovanju, umjesto klasičnom brojčanom ocjenjivanju.

Najava početka edukacije provoditelja Zdravstvenog odgoja i obrazovanja

Maša Komadina, Goran Palčevski i Sandra Krpan

Također, kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja propisuje očekivane kompetencije koje, osim općih kvalifikacija odgojno-obrazovnih radnika, budući provoditelji i provoditeljice programa moraju imati. Te će se kompetencije razvijati tijekom opsežne edukacije koja će se tijekom svibnja i lipnja održati u Osnovnoj školi Centar.
Iz svake od šest prijavljenih škola, edukaciji će prisustvovati tri buduća provoditelja odnosno provoditeljice programa, a prvi od četiri modula planiran je za 16. i 17. svibnja. Svaki modul odnosi se na jedno tematsko područje, a edukacije će provoditi autorski tim stručnjaka koji su i kreirali kurikulum i priručnik.

Za sam kraj ove nastavne godine predviđena je i prezentacija Priručnika koji je upravo u završnoj fazi pripreme. Priručnici će biti prevedeni i talijanski jezik kako bi se provedba programa omogućila i u osnovnim školama koje obrazovni program provode na talijanskom jeziku.

Više o uvođenju Zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao i o procesu edukacije provoditelja programa rekli su zamjenici riječkog gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski, jedna od autorica programa, psihologinja u Udruzi UZOR Maša Komadina i ravnateljica OŠ Centar Tina Bošković Sertić, a na tiskovnoj konferenciji održanoj u Salonu Grada Rijeke bila je prisutna i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke Iva Erceg.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan istaknula je kako je Rijeka prvi grad u Hrvatskoj koja u svoje osnovne škole uvodi program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja te kako je riječ o nadstandardu u programu odgoja i obrazovanja. „Želimo da naši mladi imaju kvalitetnu zdravstvenu pismenost i ovim putem zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta na kojem se radi već dvije godine. Program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja zasnovan je na znanstvenim činjenicama, a ne na dogmi i mišljenja smo da su znanja o zdravim stilovima života, mentalnom zdravlju, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji ovisnosti i slično znanja koja su našoj djeci potrebna za kvalitetan razvoj“, rekla je Krpan i uputila poziv učenicima i roditeljima da sudjeluju u ovom programu.

Zamjenik Goran Palčevski istaknuo je kako je Grad Rijeka spreman besplatno ustupiti sve materijale i kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja svim zainteresiranim jedinicama lokalne i regionalne samouprave jednako kao što je to slučaj i s programom Građanskog odgoja i obrazovanja, koji se iz Rijeke proširio po cijeloj Hrvatskoj. „Uvodeći Zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovne škole želimo našoj djeci ponuditi sadržaj koji će im pomoći u njihovom razvoju da jednog dana ne budu samo pasivni promatrači već da mogu informirani donositi zaključke. Njihovo mišljenje nam je važno, stoga smo proveli istraživanje među učenicima sedmih razreda u kojem su oni sami isticali svoje navike i aktivnosti i davali prijedloge što bi željeli poboljšati i promijeniti i to su nam bile iznimno korisne informacije prilikom osmišljavanja programa. Kao pedijatar, nastavnik na fakultetu, ali i kao otac svjestan sam koliko je potrebno unijeti puno energije, htijenja i znanja kako bi mladi danas ojačali svoje mentalno, tjelesno i reproduktivno zdravlje i upravo stoga i uvodimo ovaj program“, rekao je Palčevski.

Stručnost i odgovornost u razvoju Zdravstvenog odgoja i obrazovanja

S aktivnostima za uvođenje programa ZOO započelo se 2022. godine. Grad Rijeka je za potrebe uvođenja ZOO-a formirao deseteročlanu stručnu radnu skupinu koja je radila na razvoju i izradi kurikuluma i priručnika. Radnu skupinu čine stručnjakinje i stručnjaci raznih relevantnih profila odnosno medicinski stručnjaci, psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi, osobe koje djeluju unutar akademske zajednice, bolničkog i odgojno-obrazovnog sustava te civilnog sektora.

Najava početka edukacije provoditelja Zdravstvenog odgoja i obrazovanja

Iva Erceg i Tina Bošković Sertić

U procesu razvoja programa, izrađen je presjek brojnih međunarodnih i domaćih istraživanja te je provedeno istraživanje među riječkim učenicima sedmih razreda. Navedena su istraživanja naglasila potrebu za uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja koje treba uključiti razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i atributa koji su djeci i mladima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti.

Program se razvijao pomno, odgovorno i promišljeno te je baziran na utvrđenim potrebama, provedenim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim istraživanja i na znanstveno utemeljenim činjenicama.

Jedna od autorica programa, psihologinja Maša Komadina objasnila je kako je program temeljen na znanstvenim spoznajama, te kako su se prilikom izrade kurikulum vodili recentnim istraživanjima dok je cijela priča vrlo inovativna. „Mogu reći da je svim članovima radne skupine velika privilegija sudjelovati u procesu stvaranja i implementacije ovog programa prvenstveno zbog jasne vizije i ideje kojom smo vođeni, ali istovremeno nam je iskazano povjerenje u našu stručnost, sposobnost i kompetenciju da kreiramo sadržaj programa. Iz vlastitog iskustva psihologinje koja svakodnevno radi s djecom i mladima mogu reći da im je ovakva vrsta podrške neophodna, jer u današnjem vremenu nije lako biti dijete. Danas su, više no ikad važne vrijednosti i upravo vrijednosti čine razliku, a u radu na priručniku su one jasno komunicirane od samog početka i vidljive u konačnom proizvodu – participacija, individualizacija i svrhovitost s jasnom idejom zašto nešto radimo, na čije ime i koje potrebe odgovaramo. Mi odrasli dužni smo podržati djecu u stjecanju novih znanja, vještina i sposobnosti koje će im pomoći da se nose sa životnim izazovima i sigurna sam da će program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja tome pridonijeti“, rekla je Komadina.

Za potrebe uvođenja Zdravstvenog odgoja i obrazovanja, odnosno za razvoj kurikuluma osiguran je iznos od 20.355,00 eura. Kako bi se osigurao moderan, primjeren i stimulativan nastavni materijal, za vizualno i grafičko oblikovanje te produkciju materijala za provedbu, osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura. Dodatno, za usluge lekture, korekture, recenzije priručnika namijenjenog učenicima, prijevod kurikuluma i priručnika na talijanski jezik te edukaciju provoditelja programa, osigurano je još 23.200,00 eura.

Ravnateljica OŠ Centar Tina Bošković Sertić istaknula je kako su se određene teme koje će se obrađivati kroz program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja posljednjih 10-ak godina obrađivale kroz različite nastavne sate poput biologije, kemije ili sata razrednika, ali da danas to više nije dovoljno, da je potrebno imati sustavan pristup tim temama. „Paušalno podučavanje danas više jednostavno nije dovoljno. Važno je naše učenike potaknuti i pripremiti za budućnost. Škola je uz obitelj i širu zajednicu sigurno mjesto za našu djecu koje im pruža podršku i vjerujem da će oni imati veliku korist od ovog programa i nadam se da će se uključiti u što većem broju“, rekla je Bošković Sertić.