Grad Rijeka je od 2016. godine do danas, uz pomoć europskih sredstava energetski obnovio 20 vrtića i škola te „staru“ zgradu Muzeja grada Rijeke odnosno ukupno 21 objekt javne namjene. Iz europskih fondova financirana je i izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu 15 objekata škola i vrtića.

Prve su obnovljene zgrade osnovnih škola Nikola Tesla i Fran Franković i vrtići Krijesnica i Turnić, te je izrađena projektna dokumentacija za 15 objekata javne namjene:  osnovne škole Eugen Kumičić, Gelsi, Gornja Vežica, Ivana Zajca, Kozala, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Škurinje te vrtići Krnjevo, Podmurvice, Potok, Veseljko i Vidrice.

Potom su, tijekom 2018. i 2019. godine obnovljeni sljedeći objekti: OŠ Gelsi, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kozala, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje te vrtići Krnjevo, Kvarner, Podmurvice, Potok i Veseljko.

Konačno tijekom 2019. i 2020. godine obnovljeni su objekti: OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, vrtići Belveder i Vidrice te „stara“ zgrada Muzeja grada Rijeke.

Smanjena potrošnja energije u objektima

Realizacijom navedenih projekata smanjila se potrošnja energije u zgradama javnog sektora te se ujedno postiže stvaranje povoljne mikroklime za rad, produženje vijeka trajanja zgrade, smanjenje izdataka za održavanje zgrade, smanjenje izdataka za financiranje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

Većina ovih obnova ostvarila je projektirane uštede toplinske energije za grijanje nešto više od 65%.

Ukupne investicije Grada Rijeke u energetsku obnovu (zajedno s projektnom dokumentacijom)  iznose 98,4 milijuna kuna,  od čega bespovratna sredstva od Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i fonda iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznose 49,02 milijuna kuna ili 49,79%, dok je Grad Rijeka osigurao 49,4 milijuna kuna ili 50,21%.

Investicija uključuje izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova na objektima, stručni i projektantski nadzor, energetski certifikat nakon obnove, promidžbu i vidljivost te upravljanje i administraciju projekta.

Inače, Grad Rijeka svrstava se u sam vrh javnog sektora s obzirom na učešće u EU projektima kojim se podupire energetska obnova javnih zgrada.