Povodom obilježavanja Energetskih dana na postamentima na Korzu postavljena je izložba „Zelena Rijeka“, koja je posvećena riječki projektima energetske učinkovitosti.

Izložba je posvećena brojnim aktivnostima koje Grad Rijeka, zajedno sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima, provodi u skladu s energetskom politikom koja je usmjerena prema održivom energetskom razvitku, odnosno temelji se na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Energetski dani u Rijeci se obilježavaju desetu godinu kaodio manifestacije „Sustainable Energy Week“ u organizaciji Europske unije i jedna su od aktivnosti iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP).

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović podsjetio je kako je Grad Rijeka još od 2009. godine potpisnik europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), koji obvezuje sve gradove potpisnike sporazuma da smanje emisiju CO2, ali i u okviru svojih politika provode energetsku učinkovitost gdje god je to moguće.

Tajana Jukić Neznanović, Željko Smojver, Alberto Kontuš, Maja Malnar, Marko Filipović i Sanjin Kirigin

Tajana Jukić Neznanović, Željko Smojver, Alberto Kontuš, Maja Malnar, Marko Filipović i Sanjin Kirigin

„Projekte energetske učinkovitosti provode Grad Rijeka i povezana komunalna i trgovačka društva, poput nabave novih autobusa ili energetske obnove objekata javne namjene, u čemu smo prvak u Hrvatskoj. No, još je bitnije da su to prepoznali naši sugrađani pa više nema neobnovljenog nebodera na Zametu, Kantridi, Krimeji ili Vežici. Praktički svi višestambeni objekti imaju nove fasade, a tu moram pohvaliti ne samo stanare, već i upravitelje stambenim zgradama – obnova tih objekata ne znači samo ljepši grad, već i dugoročno uštede u potrošnji energije,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Grad Rijeka, naglasio je, s takvom će energetskom politikom, koja uključuje i nastavak uspješnog korištenja europskih sredstava, nastaviti i u narednom razdoblju. Tako će se uz pomoć EU sredstava do 2023. godine obnoviti 7,9 km postojeće toplovodne distribucijske mreže, izgraditi 2,5 km nove spojne toplovodne distribucijske mreže te obnoviti četiri proizvodna pogona toplana.

Na izložbi predstavljeni brojni gradski projekti usmjereni energetskoj učinkovitosti

Na izložbi predstavljeni brojni gradski projekti usmjereni energetskoj učinkovitosti

Na smanjivanje emisija CO2 u atmosferu utječe i nabavka novih autobusa –KD Autotrolej je uz podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, države i EU fondova do 2021. godine nabavkom preko stotinu novih autobusa prosječnu starost svog voznog parka spustio na samo šest godina, a već su odobrena i EU sredstva za nabavku novih 37.

Otvaranju izložbe su nazočili i pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar, direktor Autotroleja Alberto Kontuš, direktor Energa Sanjin Kirigin, direktor Rijeka plusa Željko Smojver te Tajana Jukić Neznanović, viša savjetnica gradonačelnika – specijalistica za energetiku

Tom prilikom Jukić Neznanović je naglasila kako su na 18 plakata predstavljeni brojni gradski projekti usmjereni racionalizaciji trošenja energije, što ima svoju ekonomsku vrijednost, jer se ulaganje u energetsku učinkovitost vraća kroz uštede. Također, na plakatima se mogu pročitati i brojne zanimljivosti, poput činjenice da se prva macchina elettrica pojavila u Rijeci 1838. godine.

Energetski učinkovita javna rasvjeta

Na području Rijeke trenutno je 15.790 svjetiljki javne rasvjete od kojih preko 90% energetski učinkovito. Uz redovno održavanje, Energo d.o.o. vodi brigu o kontinuiranoj modernizaciji sustava javne rasvjete a rezultat toga je smanjena potrošnja energije za javnu rasvjetu, smanjenje emisija stakleničkih plinova, svjetlosnog zagađenja te unaprjeđenje kvalitete osvijetljenosti prometnih i javnih površina.

2009. godine započela je zamjena rasvjetnih tijela sa led izvorima svjetlosti čime se smanjuje emisija CO2, pa je tako u Krešimirovoj ulici, zamjenom postojećih svjetiljki s novim led svjetiljkama samo u jednoj godini smanjena je emisija ugljikovog dioksida za 3.915 tone.

Nedavno su dovršeni i radovi na izmjeni rasvjete u riječkoj ribarnici na Centralnoj tržnici čime je uz jaču rasvjetu istovremeno postignuta ušteda na instaliranoj snazi od 106%.

U razdoblju od 2001. do 2020. godine u razvoj sustava javne gradske rasvjete uloženo je oko 50 milijuna kuna.

Alternativni izvori električne energije

Fotonaponske elektrane koje preko solarnih ćelija sunčevu energiju pretvaraju direktno u električnu energiju postavljene su na 7 zgrada javne namjene, odnosno na osnovne škole Zamet,  Kantrida, Pećine, Fran Franković i na zgrade vrtića Potok, Srdoči. Iste su dio projekta „Solarna energija u gradu“ izgrađene u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je na dječjem vrtiću Mavrica postavljena prilikom izgradnje objekta. Ukupna instalirana snaga je 110 kW.

Također, Grad postavlja i solarne panele kojima se sunčeva energija pretvara direktno u toplinsku energiju, odnosno služe za pripremu potrošne tople vode. Isti su postavljeni u vrtićima Potok, Mavrica, Morčić i Đurđice koji troše više energije zbog centralnih kuhinja ili praonica.

Fotonaponska elektrana na OŠ Zamet

Fotonaponska elektrana na OŠ Zamet

Od 2013. godine ukupno je proizvedeno više 635 MWh električne energije iz energije sunca. Ukupna površina instaliranih solarnih panela na zgradama Grada Rijeke pomoću kojih se koristi energija sunca iznosi 859 m2 što je približno veličine pet odbojkaških terena.

Grad je u suradnji s PGŽ i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo projekt „Zelena energija u mom domu“ gdje se građanima u iznosu od  40% sufinancirala ugradnja sustava obnovljivih izvora energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode.

Važno je napomenuti i da je od 2017. godine u pogonu postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na saniranom i zatvorenom odlagalištu Viševac čime se direktno smanjuju emisije odlagališnih plinova. Projekt je u potpunosti ekonomski održiv, te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva. Snaga postrojenja za energetsko iskorištavanje odlagališnog plina iznosi 1,2 MW, a do kraja travnja 2021. proizvedeno je 6.402 MWh električne energije.

Energetski učinkovita gradnja

Grad Rijeka se zalaže za ekološki održiv razvoj pa tako sve svoje projekte, a posebno novogradnje, planira uzimajući u obzir i energetsku učinkovitost.

Djecji vrtic Mavrica PehlinTreba istaknuti dječji vrtić Srdoči koji je izgrađen 2011. godine i gdje je postavljena fotonaponska elektrana instalirane snage 10,2 kW, a  certificiran je energetski najpovoljnijom oznakom. Visoku razinu energetske učinkovitosti ima i dječji vrtić Mavrica koji je izgrađen 2014. godine. Objekt raspolaže s fotonaponskom elektranom snage 30kW čija se proizvedena električna energija koristi na objektu, ima solarne panele za pripremu potrošne tople vode te raspolaže sustavom kojim oborinske vode koristi za održavanje okoliša.

U 2018. godini po principima niskoenergetskih gradnje s solarnim panelima za pripremu potrošne tople vode (centralna praonica i centralna kuhinja za vrtiće na tom dijelu Grada) izgrađeni su dječji vrtići Đurđice i Morčić te ugrađeni solarni paneli na Dječjem vrtiću Potok koji također predstavlja centralnu praonicu.

Energetska obnova objekata javne namjene

Grad Rijeka je od 2013. godine, sredstvima iz gradskog proračuna te uz pomoć europskih sredstava, energetski obnovio 28 objekata javne namjene. Obnovljeno je 27 vrtića, škola i školskih sportskih dvorana, te dosadašnja zgrada Muzeja grada Rijeke.

Većina ovih obnova ostvarila je projektirane uštede toplinske energije za grijanje nešto više od 65%.

Važno je reći da se energetskom obnovom objekata smanjuje potrošnja energije u zgradama javnog sektora, postiže se stvaranje povoljne mikroklime za rad u objektima i produžuje se vijek trajanja zgrade. Također, smanjuju se izdaci za održavanje zgrade kao i za financiranje potrošnje energenata, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

PPO Vidrice

Vrtić Vidrice

Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2014. godine proveo je projekt Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Rijeci kojim se sufinancirala ugradnja nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline, kao i energetski pregled i energetski certifikat.

Iste ciljeve prepoznali su i građani Rijeke što pokazuje i najveći broj realiziranih i potpisanih ugovora za obnovu višestambenih zgrada – 124 zgrade u Rijeci  i 154 zgrade na području Primorsko-goranske županije.

Treba naglasiti da je Rijeka vodeći hrvatski grad u energetskoj obnovi zgrada jer od 2015. godine 217 obnova je završeno ili u tijeku provedbe.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je i podatak da je riječka ulica Drage Gervaisa šampion energetske obnove.

Stanovnici te ulice mogu se pohvaliti s 23 obnovljena objekta. Od 2014. godine sustavno se prijavljuju na javne pozive. Osim što je Rijeka pri samom vrhu po energetskim obnovama sada ima i ulicu kojoj je većina zgrada obnovljeno po ovom modelu.

Obnova i izgradnja toplovoda i toplana

Obnovom postojećih i izgradnjom novih toplovoda te obnovom toplana postići će se optimizacija u proizvodnji i manji gubici distribucije toplinske energije što će rezultati unaprjeđenjem učinkovitosti cijelog sustava.

Do 2019.  u sklopu 1. faze obnove Energo je obnovio 6,13 km toplovodne mreže odnosno 39% toplovodne mreže starije od 40 godina.

Toplana Vojak

Toplana Vojak

U drugoj fazi obnove, koja bi trebala završiti do kraja 2023. godine, planira se obnova 7,9 km postojeće toplovodne distribucijske mreže, izgradnja 2,5 km nove spojne toplovodne distribucijske mreže te obnovu četiri proizvodna pogona toplana. Nakon provedbe projekta u Rijeci će biti obnovljeno 95% distribucijske toplovodne mreže. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju.

Također, od 2004. do 2011. godine plinoficirano je 10 toplana i kotlovnica. Energana Bazen koja je ujedno kogeneracija (proizvodi i toplinsku i električnu energiju) te toplana Krnjevo koriste plin od izgradnje, a toplana Vojak plinoficirana je 2019 godine, Prilikom plinofikacije ugradio se daljinski nadzor u 7 toplana koji je s vremenom unaprijeđen u daljinsko upravljanje. Plinofikacija i automatizacija omogućili su postepeno uvođenje 24-satnog rada toplana i podizanje razine usluge za građane te uštedu energije.

Energetska učinkovitost u prometu

Glavni rezultati projekata energetske učinkovitosti u prometu su smanjenje CO₂ emisija i emisija ostalih ispušnih plinova, korištenje jeftinijeg goriva i smanjenje buke u prometu.

KD Autotrolej je uz podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, države i EU fondova do 2021. godine nabavkom preko stotinu novih autobusa prosječnu starost svog voznog parka spustio na samo 6 godina.

Predstavljanje 10 autobusa na stlačeni prirodni plin

Plinski autobusi

Također, KD Autotrolej je do sada nabavio i 50 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin.

Podsjetimo, tvrtka Energo je 2013. godine otvorio punionicu stlačenog prirodnog plina, prvu fast fill puniocu u Hrvatskoj. Suvremena punionica  stlačenog prirodnog plina namijenjena je komunalnim i privatnim vozilima koja koriste taj energent, a  osobni automobil spremnik goriva napuni za 3-5 minuta dok je za punjenje spremnika autobusa i komunalnih vozila potrebno 20 minuta.

KD Čistoća, osim vozila na stlačeni prirodni plin, uvela je električna vozila za prikupljanje reciklabilnih frakcija, električne čistilice te električne tricikle za prikupljanje otpada iz košarica i 22 pametna spremnika.

Treba reći da pametne spremnike kao i mobilno reciklažno dvorište pokreće solarna energija.

Ricikleta, sustav e- bicikala, uveden je u ožujku 2020. godine i njihovim uvođenjem dan konkretan doprinos razvoju alternativnih oblika održive mobilnosti. Riciklete se nalaze na četiri lokacije (Jadranski trg, Sušački most, kod Dvorane mladosti i na platou garaže Bazena Kantrida) na kojima se nalaze elektroenergetski priključci, a piloni su opremljeni i fotonaponskim ćelijama kao alternativnim oblikom napajanja.

Nakon uvođenja Ricikleta, u siječnju 2021. godine pokrenut je pilot-projekt uvođenja e- romobila tvrtke Bolt  čime je Grad Rijeka napravio novi iskorak u eko-mobilnosti uvođenjem novih tehnologija.

Također, vlasnicima električnih automobila u Rijeci su na raspolaganju punionice u garaži Zagrad B te punionice na parkiralištima Delta i Gomila.

Sustavno upravljanje energijom u zgradama Grada Rijeke

Grad Rijeka od 2009. godine ima uveden Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) i prati potrošnju energije i vode za 165 objekta u vlasništvu Grada Rijeke što je ukupno praćenje potrošnje 771 mjernog mjesta.

Putem projekta iUrban u 16 zgrada Grada Rijeke ugrađene su komponente sustava daljinskog očitanje potrošnje energenata i vode koji je povezan s Nacionalnim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE). Ugradnja se nastavila kao sastavni dio energetskih obnova objekata javne namjene tako da je sada 27 objekata dio sustava daljinskog očitanja.

Grad Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj sa sustavnim upravljanjem energijom prema normi ISO50001:2018. Naime, u sklopu projekta Compete4SECAP za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom te je certificiran prema normi ISO50001:2018. U sustav su uključene upravne zgrade Grada Rijeke na adresama Korzo 16 i Titov trg 3 kao značajni potrošači energije koja se najvećim dijelom koristi za klimatizaciju, uredsku opremu te za grijanje.

Također, u zgradi gradske uprave na Titovom trgu sva rasvjetna tijela zamijenjena energetski učinkovitijom rasvjetom koja omogućava i do 50% smanjenja potrošnje električne energije za rasvjetu te do 30% bolju osvijetljenost.