U siječnju 2018. godine s radom je započeo novoizgrađeni vrtić Đurđice na Vojaku. Nakon rušenja starog objekta i izgradnje novog kapaciteti vrtića su udvostručeni, nabavljena je nova vrtićka oprema te je uređen okoliš s novim igralištima.

Novi vrtić sagrađen na mjestu starog, srušenog objekta

Zbog velikog interesa za upis djece u vrtiće koji djeluju u sklopu Dječjeg vrtića Rijeka, posebno u jasličke programe, Grad Rijeka nastavlja s ulaganjima u nove vrtićke kapacitete.

Radovi na izgradnji novog vrtića Đurđice započeli su krajem lipnja 2017. g. uklanjanjem postojećeg vrtića kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt koji će moći primiti 175 djece.  Novi vrtić Đurđice izgrađen je po principu modularne gradnje od čeličnih predfabriciranih elemenata.

Novi vrtić ima gotovo pet puta veću površinu od sadašnjeg, budući da kvadratura vrtića s 428 četvornih metara povećala na 2.009 četvorna metra. Vrtić ima prizemlje i jednu etažu, u objektu je smještena centralna kuhinja, na krovu objekata su postavljeni solarni kolektori za pripremu tople potrošne vode, a uređen je i okoliš s igrališnim površinama i spravama.

U vrtiću je prije radova djelovalo pet odgojno­obrazovnih skupina djece, dok je po završetku radova dvostruko više. Izgradnjom oba vrtića – Đurđice i Morčić – trebale bi se podmiriti potrebe roditelja za upisom djeteta u vrtić odnosno jaslice u istočnom dijelu grada, podignuta je razina kvalitete smještaja djece i uvjeti rada, a smanjili su se i zahtjevi za potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta.

Ukupna vrijednost radova na oba vrtića, Morčić i Đurđice, iznosi 34.739.531,56 kuna. Radovi se financiraju iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Rijeka osigurao sredstva za otplatu tog kredita. Vrijednost radova izgradnje objekta DV Đurđice iznosi 19.051.712,45 kuna. Dodatno, Grad Rijeka u projekte vrtića Morčić i Đurđice ulaže još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava.

Projektnu dokumentaciju izradio je ovlašteni projektant Tomislav Kukin, dipl.ing.arh., a radove je izvela tvrtka Jedinstvo Krapina d.o.o. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova, po ovlaštenom inženjeru Petru Topiću, dipl.ing.građ.