Dječji vrtić Srdoči najsuvremenije je uređen i opremljen dječji vrtić u Rijeci u kojem je smješteno 7 odgojnih skupina od čega 3 jasličke i 4 vrtićke skupine djece. U jasličkim skupinama upisano je 52 djece, a u vrtićkim 95 djece. Investicija u izgradnju vrtića iznosi 29.8 milijuna kuna kn.

Vrtić je izgrađen materijalima koji su pomno odabrani prema EU standardima, pri čemu se vodilo računa i o korištenju obnovljive energije.

Objekt ima ukupno neto korisne površine 1.315,90 m² na dvije etaže. U prizemlju, površine 1.061,00 m², nalaze se odgojne jedinice vrtića i jaslica s pratećim sadržajima. Jaslički dio sastoji se od tri dijela, a vrtić od četiri.

U prizemlju je smješten i gospodarski dio s kuhinjom, radionicom i popratni tehnički prostori. Na katu, površine 254,90 m², smještena je uprava dječjeg vrtića. Krovovi iznad vrtićkog i jasličkog sklopa bogato su ozelenjeni i služe kao edukacijski vrtovi.

 

Na nadstrešnici parkirališta u sklopu Dječjeg vrtića Srdoči postavljeno je 36 fotonaponskih panela ukupne površine 72 m² koji bi trebali godišnje proizvoditi 10,2 MWh el. energije. Cijela zgrada je energetski certificirana najvećom oznakom A+ koja, za stambene i nestambene zgrade, prema energetskoj ljestvici označava energetski najpovoljniji razred.

U sklopu projekta izgrađena je i kanalizacijska crpna stanica, kao i dio gradske ulice te pristupna ulica za Dječji vrtić Srdoči. Navedena prometnica planirana je prema DPU dijela naselja Srdoči i izgrađena u ukupnoj dužini od 158 m. U sklopu izgradnje prometnice, izgrađena je kompletna infrastruktura instalacija sanitarne i oborinske odvodnje, opskrbnog i protupožarnog vodovoda, javne rasvjete, niskonaponske mreže, te plinske instalacije.

Vrtić je uređen i opremljen edukacijskim pomagalima i igračkama. U vrtiću je zaposleno 16 novih djelatnika. Hranu pripremaju 1 kuharica i 1 pomoćna kuharica. U  7 odgojnih skupina  ukupno je 147 djece.  U svakoj skupini rade po 2 odgajateljice.

Osim redovitog programa provodi se sportski program i to u dvije vrtićke odgojne skupine. U vrtiću se u suradnji s Učiteljskim fakultetom iz Rijeke obavlja praksa za studente Studija za predškolski odgoj.

Projekt je napravio arhitektonski studio Penezić i Rogina Arhitekti d.o.o. Izvođač radova je bila tvrtka Radnik d.d. iz Križevaca, a izvođač radova na okolišu vrtića Parkovi-Plus d.o.o.