S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog o isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2017. godine. Također, donesen je prijedlog da Grad Rijeka bude jedan od osnivača trgovačkog društva “Žičara Učka” za izgradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom koja bi s mora vozila na Učku, a usvojen je i plan raspodjele sredstava za treninge i natjecanja sportaša u sklopu Javih potreba u sportu, s procjenom troškova korištenja sportskih objekata za udruge obuhvaćene planom.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela za sport i tehničku kulturu Veljko Karabaić, kandidatura za XVIII. Mediteranske igre godine predstavlja već petu uzastopnu kandidaturu Grada Rijeke za dobivanje domaćinstva ove manifestacije, no niti jednom razlog nedodjeljivanja domaćinstva Rijeci nije bio rezultat propusta u kandidaturi ili pak eventualnog nezadovoljavanja propisanih uvjeta, na što Rijeka može biti ponosna.

“Rukovodeći se interesima razvoja sporta, povećanja i poboljšanja standarda za bavljenje sportom, dostizanja europskih standarda, razvoja gospodarstva i ostalih pozitivnih aspekata koji bi Rijeku i njenu okolicu podigli na višu razinu, treba staviti na stranu razmišljanja o zakinutosti Rijeke u dosadašnjim kandidaturama i ponovo sportskim duhom krenuti dobivanje domaćinstva. Ostaje činjenica da je Grad Rijeka, neovisno o dobivanju domaćinstva nad Mediteranskim igrama, pokrenuo i velikim dijelom realizirao svoje razvojne, kapitalne projekte. Sve navedene aktivnosti na neki način bi se zaokružile dobivanjem domaćinstva XVIII. Mediteranskih igara 2017. godine, što bi predstavljalo završni poticaj u potpunoj realizaciji svih zamišljenih razvojnih projekata grada u sportu, ali i šire,” kazao je Karabić.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako smatra da, unatoč dosadašnjim iskustvima s isticanjem kandidature, Grad Rijeka ne treba odustati od te inicijative, pogotovo u svjetlu činjenice da se je potrebna sportska infrastruktura u Rijeci i okolici gotova ili u visokom stupnju gotovosti te da će sam postupak kandidature iziskivati relativno skromna sredstva.

Rok za isticanje kandidature je 30. lipnja, s time da kandidaturu formalno podnosi Hrvatski olimpijski odbor uz suglasnost Vlade RH.

19. gradonačelnikov kolegij veljača 2010Izgradnja Žičare Učka
Gradskom vijeću upućen je i prijedlog da Grad Rijeka sa 100.000 kn, uz još 7 jedinica lokalne i regionalne samouprave te veći broj privatnika, sudjeluje u temeljnom kapitalu tvrtke “Žičara Učka”, koja bi se bavila izgradnjom žičare do Učke. Za sada je konzorcij dao izraditi predinvesticijsku studiju, koja je pokazala kako bi najisplativija bila trasa žičare od Medveje do Vojaka. Pripremna faza projekta u trajanju od 18 mjeseci trebala bi započeti odmah nakon osnivačke skupštine koja će se održati do kraja mjeseca, a nakon konačne studije isplativosti moći će se sa sigurnošću reći treba li se ili ne krenuti u izgradnju ovog objekta.

Projekt žičare na Učku predstavlja novi turistički proizvod koji će doprinijeti atraktivnosti cijele regije. Realizacija projekta otvara mogućnosti za razvoj gospodarskih aktivnosti i stvaranja koristi lokalnom ugostiteljstvu, smještajnim objektima, jedinicama lokalne samouprave i parku prirode “Učka”. Kako je istaknuo gradonačelnik Obersnel, iako se žičara nalazi izvan administrativnih granica Rijeke, logično je da Rijeka kao centar regije i destinacija stane iza jednog ovakvog projekta.

Čak 35,4 milijuna kuna udrugama za korištenje sportskih objekata
Riječkom sportskom savezu dana je suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava sportskim udrugama za treninge i natjecanja sportaša, sve u sklopu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu. Plan, pored detaljne raspodjele 10,5 milijuna kuna, sadrži i procjenu troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2010. godine za udruge obuhvaćene planom, sastavljenu na temelju korištenja objekata u 2009. godini.

19. gradonačelnikov kolegij veljača 2010

Kako je istaknuo predsjednik Riječkog sportskog saveza Robert Zekić, cilj je na jednom mjestu prikazati kako dotacije koje udruge ostvaruju iz gradskog proračuna, tako i procjene korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, no vrsta je pomoći udrugama, budući da udruge sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke koriste bez plaćanja naknade. Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović istaknuo je da se radi o iznosu od 35,4 milijuna kuna, o čemu se premalo govori kad se raspravlja o dotacijama sportskim klubovima.

Nova Odluka o autotaksi prijevozu
Gradskom vijeću upućena je nova Odluke o autotaksi prijevozu, predložena zbog zakonskih izmjena. Za razliku od trenutnog stanja, kad se autotaksi prijevoz obavlja temeljem koncesija dodijeljenih na javnom natječaju, novom odlukom dozvola za obavljanje prijevoza dodjeljivat će se temeljem podnesenog zahtjeva uz koji će se morati priložiti licenca i dokaz o položenom ispitu taksista o poznavanju Rijeke, uz posjedovanje odgovarajućeg vozila. Nadalje, dosadašnji sustav je omogućavao da se ograniči broj taksi vozila, na način da je na svakih 2500 stanovnika moglo doći jedno vozilo, dok se novom odlukom ne može ograničiti broj autotaksi vozila u Rijeci.

O cijeni prijevoza odlučuju sami prijevoznici, a jedini način na koji Grad može kontrolirati cijene jest da ograniči gornju granicu početne cijene vožnje, cijenu svakog narednog kilometra te cijenu noćne vožnje. Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, postojeće koncesije vrijede do isteka ugovora, s time da sadašnji koncesionari mogu prekinuti ugovor i podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Smanjene plaće zaposlenicima
U razdoblju između dviju sjednica gradonačelnik je utvrdio bruto vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave te dužnosnika, sve s ciljem da se za 5 posto smanji masa plaća zaposlenicima, odnosno 10 posto pročelnicima. Gradonačelnik Obersnel tom je prilikom poručio kako ova odluka potvrđuje kako postoji politička volja i odgovornost da se plaće na lokalnoj razini reguliraju sukladno zakonu, a trenutno i prilikama u društvu.

Ponovno noćni rad Sveučilišne knjižnice
Grad Rijeka će nastaviti sufinancirati noćni rad Sveučilišne knjižnice. S obzirom da se sada u potporu uključilo, uz Primorsko-goransku županiju i Studentski zbor, i Sveučilište u Rijeci, te nakon vrlo pozitivnih reakcija studenata na uvođenje nove usluge, noćni rad knjižnice je produžen, pa će studenti moći biti u knjižnici od 20,00 do 07,00 sati. Za provođenje ovog projekta tijekom 2010. potrebno osigurati oko 190 tisuća kuna, s time da će Grad Rijeka izdvojiti 50 tisuća kuna.

Gradskom vijeću upućen je prijedlog izmjena Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću “Rijeka” za zaduženje u visini od 40 milijuna kuna za projekte rekonstrukcije i izgradnje objekata, koja se odnosi na produžavanje roka korištenja kredita do 31. prosinca 2010. godine. Naime, zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te potrebe izmjene postojeće lokacijske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića na Srdočima, prolongiran je datum početka njegove izgradnje, što znači da se sva odobrena kreditna sredstva ne mogu iskoristiti do ugovorenog roka korištenja kredita. Prema ovom prijedlogu te novim izračunom s trenutnim kamatnim stopama koje se primjenjuju za kredit, ukupna cijena kredita, trebala bi biti i manja od planiranog.