Dogradnja Dječjeg vrtića Drenova

Dogradnjom vrtića Drenova 2010. godine udvostručeni su kapaciteti vrtića. U novom dijelu vrtića stvoreni su uvjeti da vrtić može primiti gotovo 230 riječkih mališana.

Za projektiranje, dogradnju i uređenje novog dijela vrtića iz gradskoga je proračuna izdvojeno 8.333.458,32 kn.

Dječji vrtić na Drenovi pokriva šire područje Drenove. Velike potrebe za smještajem djece u jaslice i vrtić upravo u ovom dijelu grada potaknule su projekt dogradnje i rekonstrukcije vrtića čime je na dvije etaže, odnosno na ukupno više od 1000 m2, dobiven novi prostor gdje mogu biti smještene 3 jasličke i 4 vrtićke grupe. Riječ je o najvećem riječkom dječjem vrtiću izvan gradskoga središta.

U nadograđenom dijelu, uz prostore dnevnog boravka za jasličku i vrtićku djecu te kuhinju i kotlovnicu, nalazi se i polivalentna dvorana koja će poslužiti za sportske i sve druge grupne aktivnosti djece. Dograđeni dio vrtića jedinstven je među svim riječkim vrtićima i po krovnoj terasi s travnjakom te ljetnoj učionici u natkrivenoj zoni na 2. etaži koji su namijenjeni boravku, igri i edukaciji vrtićke djece.

Rekonstrukcija dječjeg vrtića Drenova temelji se na svim standardima i propisima za ovakve objekte. Posebna pozornost posvećena je stoga uklanjanju arhitektonskih barijera, pa je zgrada opremljena i liftom ponajprije za osobe smanjene pokretljivosti. S početkom rada dograđenoga dijela DV Drenova DV Rijeka zaposlio je i nove odgajatelje.

Vrtić je projektirao Arhitektonski ured Prag iz Rijeke, izvođač radova bio je GP KRK, a stručni nadzor obavila je tvrtka AG-PROJEKT iz Kostrene.