Prigodnom svečanošću otvoren je novoizgrađeni vrtić Đurđice na Vojaku, šesti po redu novi vrtić kojeg je Grad Rijeka realizirao posljednjih godina, čime je osigurano sveukupno 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka.

Simboličnim činom prolaska ispod valova novi dječji vrtić Đurđice, koji će uskoro postati dio nove predškolske ustanove pod nazivom „More“, otvorio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel s djecom, koja novi vrtić polaze od početka proteklog tjedna.
„Grad Rijeka sustavno ulaže u povećanje kapaciteta vrtića pa su tako posljednjih godina izgrađeni novi objekti s 450 mjesta, u što je uloženo gotovo 62 milijuna kuna. Kada se tome pribroje i dodatni kapaciteti nastali izgradnjom novog vrtića Morčić i novog vrtića Đurđice, dolazimo do brojke od oko 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Unatoč velikom broju novoosiguranih mjesta, kazao je gradonačelnik, potrebe za smještaj djece u Dječji vrtić Rijeka i dalje postoje. Stoga Grad Rijeka nastavlja se ulaganjem u objekte predškolskog odgoja – tijekom 2018. godine kroz program energetske obnove vrtića i škola uložit će u niz vrtića i osnovnih škola te će se pripremiti projektna dokumentacija za izgradnju jednog novog vrtića, u koji bi djeca mogla useliti već krajem 2019. godine.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin izrazila je zadovoljstvo što su u samo sedam mjeseci izgrađena dva nova vrtića, čime se kapacitet Dječjeg vrtića povećao za 150 djece. Izgradnjom novog vrtića na mjestu starog objekta, izgrađenog prije više od 40 godina a kapacitetom pet puta manjeg, stvoreni su uvjeti za najkvalitetniji smještaj djece u predškolskoj ustanovi te odgojno-obrazovni rad u Hrvatskoj.

Kapacitet dječjeg vrtića povećan na 175 djece

Sukladno Državnom pedagoškom standardu, vrtić Đurđice može primiti do 175 djece. No, kako broj djece u odgojnim skupinama ovisi o njihovoj dobi i eventualnim posebnim potrebama, tako je trenutno u vrtić Đurđice upisano 163 polaznika. U pet jasličkih skupina upisano je 66, a u pet vrtićkih skupina ukupno 97 djece.

Kao i u ostalim podcentrima Dječjeg vrtića Rijeka, i u ovom su vrtiću djeca s teškoćama u razvoju uključena u odgojne skupine u kojima se provodi redoviti cjelodnevni 10-satni program. Tijekom narednih godina planira se uvođenje i ostalih programa za koje roditelji budu iskazivali interes, npr. programa ranog učenja stranog jezika, programa obogaćenog sportskim sadržajima, kao i onog namijenjenog djeci u dobi od 6 mjeseci do godine dana.

Radovi na izgradnji novog vrtića Đurđice započeli su krajem lipnja uklanjanjem postojećeg vrtića Đurđice kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt koji će moći primiti 175 djece.  Novi vrtić Đurđice izgrađen je po principu primijenjenom na izgradnji nedavno dovršenog novog objekta vrtića Morčić na Gornjoj Vežici – modularnom gradnjom od čeličnih predfabriciranih elemenata. U objektu je uređena centralna kuhinja, a osim moderne zgrade, uređen je i okoliš s igrališnim površinama i spravama.

Novi objekt vrtića Đurđice, kao i vrtić Morčić, ima prizemlje i prvi kat čime je povećan kapacitet vrtića. Isto tako, obzirom da se radi o novoj i modernoj građevini, podignuta je kvaliteta smještaja djece i uvjeta rada, ali i smanjeni zahtjevi za potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta.

Stari objekt vrtića Đurđice se zbog gabaritnih ograničenja ali i načina gradnje nije mogao dograditi stoga je, kako bi se povećali njegovi kapaciteti, morao biti srušen kako bi se izgradio novi objekt. Rušenje je započelo 26. lipnja, a po završetku radova rušenja i uklanjanja objekta krenuli su radovi iskopa terena, betoniranja temelja i montaže modula od kojih je sastavljen objekt. Ukupno je montirano 64 modula koji zajedno čine cjelinu objekta; prizemlje, kat, balkone i terase ukupne površine 2.000 m2.

Izgradnja dječjeg vrtića Đurđice vrijedna 19 milijuna kuna

Ukupna vrijednost  novog vrtića Đurđice i u lipnju dovršenog novog vrtića Morčić koji su dio istog projekta i iznosi 36.731.854,96 kuna s uključenim PDV-om. Radovi se financiraju iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Rijeka osigurao sredstva za otplatu tog kredita. Vrijednost radova izgradnje objekta DV Đurđice iznosi 19.051.712,45 kuna. Dodatno, Grad Rijeka je u projekte vrtića Morčić i Đurđice uložio još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, dana 21.12.2017. godine dobivena je Uporabna dozvola. Primopredaja objekta od strane Grada Rijeke prema  Dječjem vrtiću  Rijeka izvršena je 29. prosinca 2017. godine.

Projektnu dokumentaciju izradio je ovlašteni projektant Tomislav Kukin, dipl.ing.arh., a radove je izvela tvrtka Jedinstvo Krapina d.o.o. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova, po ovlaštenom inženjeru Petru Topiću, dipl.ing.građ.

Inače, u tijeku je preustroj ustanove Dječji vrtić Rijeka koji će se podijeliti na tri ustanove. Nova ustanova More tako će svoje sjedište imati u vrtiću Đurđice. Pored vrtića Đurđice, nova će ustanova u svom sastavu imati i sljedeće objekte: Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice s ukupno 28 odgojnih skupina. Budući Dječji vrtić Sušak u svom će sastavu imati podcentre predškolskog odgoja Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice s ukupno 30 odgojnih skupina. Kao najveća predškolska ustanova ostaje Dječji vrtić Rijeka, organiziran u četiri centra: Zamet, Turnić, Potok i Maestral, koji će u svom sastavu zadržati sve postojeće podcentre  sa sveukupno 121 odgojnom skupinom.

Pored toga, predviđeno je da vrtić Đurđice preuzme ulogu Vježbaonice Učiteljskog fakulteta u Rijeci, čime bi se nastavila dugogodišnja uspješna suradnja ove dvije ustanove u pripremi studenata Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za kvalitetno obavljanje odgojiteljskog poziva. Posljednjih šest godina program Vježbaonice realizirao se u vrtiću Srdoči.

Ulaganja Grada Rijeke u vrtiće

Posljednjih godina proširen je vrtić Drenova i otvoreno je novih oko 150 mjesta. Potom je otvoren novi vrtić Srdoči, čime su kapaciteti riječkih vrtića povećani za još oko 150 mjesta. Zatim je otvoren novi vrtić Radost, koji može primiti 45 djece, i vrtić Pehlin za 105 djece. U  2017. godine otvoren je novi vrtić Morčić, a 15. siječnja 2018. započeo je radom i novi vrtić Đurđice. Sukladno mjerilima za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koje propisuje Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Morčić i Đurđice mogu primiti prosječno po 175 djece, unutar čega je oko 150 novih mjesta u oba vrtića zajedno, Morčiću i Đurđicama.

Treba reći i da Grad Rijeka u suradnji s Talijanskom unijom priprema izgradnju novog vrtića na području Krnjeva, za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine. Također, u pripremi je i izgradnja novog vrtića na području Rastočina.

Puna mjesečna cijena vrtića za dijete, tzv. ekonomska cijena, za redoviti cjelodnevni 10,5 satni program u Dječjem vrtiću Rijeka iznosi 2.167,20 kuna po djetetu. No, cijena za roditelje s prebivalištem u Rijeci iznosi od 550 do 720 kuna, ovisno o njihovim primanjima. Razliku u cijeni podmiruje Grad Rijeka. Osim toga, roditeljima se iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni smanjuje za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva.

U proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu osigurano je za predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka oko 93 milijuna kuna.

Grad Rijeka plaća i boravak u vrtiću djece iz socijalno ugroženih obitelji u gradskim vrtićima i djece s teškoćama u razvoju pa je tako pravo na potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima pedagoške godine 2017./2018. steklo 528 riječke djece, za što je Grad Rijeka u okviru svog Socijalnog programa osigurao 3,2 milijuna kuna.