Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima obišao je danas objekt novog vrtića Đurđice na Vojaku. Riječ je o objektu koji se gradi po istom načinu gradnje kao i nedavno dovršeni novi objekt vrtića Morčić – modularnom gradnjom od čeličnih zgotovljenih elemenata, a koji će kada koncem godine bude u potpunosti dovršen, moći primiti 175 djece.

Radovi na izgradnji novog vrtića Đurđice započeli su krajem lipnja uklanjanjem postojećeg vrtića Đurđice, kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt dvostruko većeg kapaciteta.

Novi objekt vrtića Đurđice će imati prizemlje i jedan kat. U prizemlju će uglavnom boraviti jasličke supine, a na katu vrtićke. S obzirom na to da se radi o novoj energetski učinkovitoj građevini, uz visoku kvalitetu smještaja djece i bolje uvjete rada, novi će objekt imati manju potrošnju energije za grijanje i hlađenje.

Stari objekt vrtića Đurđice zbog gabaritnih ograničenja, ali i načina gradnje, nije mogao biti dograđen, stoga je jedino isplativo rješenje bilo njegovo rušenje, kako bi se izgradnjom novog objekta povećali njegovi kapaciteti. Nakon iskopa terena i betoniranja temelja montirano je 64 modula koji zajedno čine cjelinu objekta; prizemlje, kat, balkone i terase ukupne površine 2.000 m². Trenutno se na gradilištu izvode radovi uređenja fasade objekta, postavljanja infrastrukturnih instalacija te instalacije toplovoda. Također istovremeno se radi na uređenju okoliša i unutarnjem uređenju. Vrtić Đurđice raspolaže velikim okolišem u kojem će se urediti igrališne površine sa spravama, kao i pristupne i parkirališne površine za potrebe objekta.
Unutar objekta izvode se radovi na ugradnji dizala, strojarskih, elektro i vodo instalacija, završni građevinsko obrtnički radovi na uređenju unutrašnjosti objekta nakon čega slijedi montaža opreme.

Novi objekt DV Đurđice imat će površinu od 2.000 m² i moći će primiti 10 odgojno obrazovnih skupina. Objekt će imati centralnu kuhinju koja će pripremati 550 obroka, budući da će, kako je kazala ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka, Gordana Reno, upravo taj vrtić preustrojem te ustanove, biti sjedište nove ustanove „More“ koja će u svom sastavu imati pet vrtića i moći primiti 550 djece. U tom će se objektu također provoditi vježbaonice Učiteljskog fakulteta. Sukladno mjerilima za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koje propisuje Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, dva nova vrtića Morčić i Đurđice mogu primiti prosječno po 175 djece, pa će time biti za zadovoljene potrebe za smještajem u vrtić u ovom dijelu grada.

Izgradnja novog vrtića Đurđice i u lipnju dovršenog novog vrtića Morčić dio je istog projekta čija je ukupna vrijednost 34.739.531,56 kuna. Radovi se financiraju iz kredita koji  Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Rijeka osigurao sredstva za otplatu tog kredita.
Vrijednost radova izgradnje objekta DV Đurđice iznosi 17.804.274,26 kuna.
Dodatno, Grad Rijeka je u projekte vrtića Morčić i Đurđice uložio još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava.

Projektnu dokumentaciju izradio je Tomislav Kukin, dipl.ing.arh. Radove izvodi tvrtka Jedinstvo Krapina d.o.o. uz nadzor tvrtke PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova.

Kako je naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, planirani završetak radova je kraj studenog 2017. godine, dok se puštanje u rad objekta predviđa do kraja 2017. godine.

„Grad Rijeka sustavno ulaže u povećanje kapaciteta vrtića. Posljednjih godina izgrađeni su novi objekti s gotovo 450 mjesta, u što je uloženo gotovo 62 milijuna kuna. Kada se tome pribroje i dodatni kapaciteti nastali ovogodišnjom izgradnjom novog vrtića Morčić i kapaciteti koji će nastati dovršetkom novog vrtića Đurđice, dolazimo do brojke od oko 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka“ rekao je gradonačelnik.
Treba reći i da Grad Rijeka u suradnji s Talijanskom unijom priprema izgradnju novog vrtića na području Krnjeva, za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine. Također, u pripremi je i izgradnja novog vrtića na području Rastočina, čija će se dokumentacija pripremati iduće godine, dok bi izgradnja započela u 2019.

Puna mjesečna cijena vrtića za dijete za redoviti cjelodnevni 10,5 satni program u Dječjem vrtiću Rijeka iznosi 2.167,20 kuna po djetetu. No, cijena za roditelje s prebivalištem u Rijeci iznosi od 550 do 720 kuna, ovisno o njihovim primanjima. Razliku u cijeni podmiruje Grad Rijeka. Osim toga, roditeljima se iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni smanjuje za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva.
U proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu osigurano je za predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka 120,5 milijuna kuna.