Europski socijalni fond

Naziv projekta

Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika

Cilj projekta

Provođenja niza aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku beskućnika s ciljem njihovog što kvalitetnijeg uključivanja u život zajednice i promijene njihovog socijalnog statusa.

Trajanje projekta

9. travnja 2020. – 9. travnja 2022.

Nadležno tijelo

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, temeljem poziva poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“

Opis projekta

Beskućništvo je po svojoj težini i složenosti spada u sam vrh socijalnih problema. FEANTSA (Eur. savez organizacija koje rade s beskućnicima) je razvila tipologiju beskućništva, prema kojoj se definiraju osnovni oblici – bez krova nad glavom, bez stana/kuće, nesigurno i neadekvatno stanovanje.

Navedeno povećava broj evidentiranih beskućnika u RH na više tisuća građana koji nisu na ulici, ali borave u nedostojnim uvjetima.

Na području Grada Rijeke, trenutno djeluju dva prihvatilišta – Prihvatilište Udruge Oaza i Ruže sv Franje koji godišnje zbrinjavaju oko 100 različitih korisnika. Osim navedenog, Grad Rijeka provodi Odluku o davanju nužnih smještaja na korištenje što podrazumijeva korištenje stambenih jedinica na 3 lokacije, a korisnicima je na raspolaganju 180 stambenih jedinica za oko 400 osoba.

Iako postoji organizirana skrb za beskućnike i dalje postoji praksa i tendencija k „udomljavanju“ beskućnika u privremene smještaje, dok se i dalje premalo radi na njihovoj integraciji.

Beskućnici su Zakonom o socijalnoj skrbi definirani kao korisnici socijalne skrbi, no socijalne usluge, naročito one u širom smislu, za ovu populaciju su relativno nerazvijene, te se i prihvatilišta i objekti nužnog smještaja pretvaraju u stalni smještaj. Iskustva zaposlenih ukazuju na potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra, ističu visoku izloženost profesionalnom stresu te potrebu dodatne edukacije i supervizije. Značajan problem predstavljaju i stigmatizirajući stavovi prema beskućnicima i nedovoljna osviještenost javnosti koja smatra da je beskućništvo nepoželjan socijalni problem i želi da ga se riješi, dok u isto vrijeme stigmatizira beskućnike.

Glavne aktivnosti:

 1. Rekonstrukcija i opremanje prostora na lokaciji nužnog smještaja Grada Rijeke te formiranje Centra za podršku beskućnicima. što će korisnicima na riječkom području omogućiti lakši pristup socijalnim uslugama.
 2. Pokretanje FollowUp Programa s ciljem osnaživanja beskućnika sa znanjima i vještinama, a kako bi se aktivno uključili u život zajednice te promijenili svoj socijalni status. Program će provoditi novooformljeni mobilni stručni tim, na tri lokacije, Sastoji se od psihosocijalne podrške, edukacijskih radionica, pomoći u školskim obvezama za djecu iz nužnog smještaja. Važan dio novog programa je realizacija kazališne predstave.
  Svjetska iskustva pokazuju da je sudjelovanje u umjetničkim programima vrlo učinkovit način osnaživanja marginaliziranih skupina. Kroz iskustvo rada na predstavi, sudionici će usvojiti vještine, radne navike i nova znanja te steći povjerenje i socijalne veze. Istovremeno, postavljaju se izazovi pred publiku, a s ciljem povećanja svjesnosti i senzibiliziranosti.
  Procjena je da će kroz FollowUp program proći 80 beskućnika, pripadnika prve ciljne skupine projekta koji su izrazili interes za sudjelovanje u provedbi te koji će iz projekta izaći osnaženi, a sve kako bi promijenili svoj socijalni status u društvu.
 3. Kampanja podizanja svijesti – 2 okrugla stola, 2 javne tribine, završne manifestacije, tiskanje Vodiča za beskućnike.
 4. Jačanje kapaciteta stručnjaka–za 15 stručnjaka, pripadnika 2. ciljne skupine, biti će omogućena dodatna edukacija kroz razne tečajeve i studijsko putovanje kao i kontinuirana supervizija tijekom trajanja provedbe. Kroz projekt će unaprijediti svoje kompetencije te će im se omogućiti osnaživanje njihove uloge, s ciljem razvoja usluga.

 

Proračun

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.984,74 kune (100% sufinanciranje iz EU fondova)

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020.

Partneri

 • Grad Rijeka (vodeći partner)
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka
 • Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza
 • Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje“

 

Kontakt osoba za više informacija

Maja Pudić
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Korzo 16, Rijeka
Tel: 051 209 362
E-mail: maja.pudic@rijeka.hr

 

Vezane vijesti:

Ponedjeljak, 4. travanj 2022.

Završna konferencija projekta Novi put

U utorak, 5. travnja 2022. godine, u 10.00 sati, u Hotelu Bonavia Plava Laguna, Dolac 4, održat će se završna konferencija dvogodišnjeg EU projekta Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika.

Više informacija