Projekt kojemu je cilj je pružiti mogućnost uvođenja informatičkih dostignuća u radne procese gradske administracije i usluge građanima. Želi se postići transfer najboljih iskustava iz gradova Evropske Unije (EU) u zemlje Jugoistočne Evrope (SEE), omogućujući im time integraciju u gradsku mrežu EU. Projekt je u skladu sa prethodnim projektima iz IST programa kao što je IST 2000 – I.311 “Smart government”.

Potreba za ovim projektom je identificirana u pretprojektu SEEmunIS (SouthEast European Municipal Information Infrastructures, 1999/2000.

Više informacija o projektu naći ćete u dokumentu E-MuniS