Ponedjeljak, 2. listopad 2023.

Obavijest o novoj aplikaciji EOJN RH

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u postupcima javne nabave naručitelja Grada Rijeke da će se postupci javne nabave od 28. rujna 2023. provoditi putem nove IT platforme. Sva komunikacija s naručiteljem, sve faze postupka, uključujući i predaju ponuda, odvijat će se putem te nove IT platforme.

Više informacija

Ponedjeljak, 31. listopad 2022.

Javne elektroničke usluge Grada Rijeke i Participacija građana i transparentni proračun predstavljeni jedinicama lokalne samouprave Srbije

U okviru TAIEX-a, Instrumenta Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija s korisnicima, a uz suradnju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Srbije, u Nišu od 24. do 25. listopada 2022., te Čačku od 27. do 28. listopada 2022. godine organizirane su dvije dvodnevne radionice na temu “Strateška podrška lokalnim vlastima – eUprava”, na kojima su prezentirane Javne elektroničke usluge Grada Rijeke te Participacija građana i transparentni proračun.

Više informacija