U sklopu EU projekta ECoC-SME izrađen je riječki lokalni akcijski plan za podršku kreativnim industrijama, a provedba osmišljenih aktivnosti započinje na jesen.

Europski projekt ECoC-SME okuplja pet bivših (Leeuwarden, Matera), aktualnih (Rijeka) i budućih (Kaunas, Temišvar) prijestolnica kulture oko zajedničke misije – kako iskoristiti potencijal EPK za razvoj kreativnih i kulturnih industrija (KKI) i općenito napredak lokalne ekonomije. Nesumnjivo je da titula EPK postavlja grad nositelj na istaknuto mjesto kulturne karte Europe, te da aktivnosti u okviru događaja mobiliziraju sve društvene sektore i ostvaruju pozitivne učinke na lokalnu zajednicu.

RiHub uz programe bliske kulturi postaje i prostor za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Akcijski plan predviđa izradu participativnog modela upravljanja RiHubom

Lokalnim akcijskim planovima stvaraju se uvjeti za opstanak lokalnih kreativnih industrija

Međutim, u okolnostima pandemije te se pozicije bitno mijenjaju, što je Rijeka osjetila na vlastitom primjeru. EPK 2020 započeo je netom prije ‘novog normalnog’, a zbog epidemioloških mjera i reduciranih financija, program nije mogao biti proveden u planiranom obujmu. U tim uvjetima očekivani potencijal EPK je izostao, a s time i pozitivni učinci prelijevanja na lokalnu ekonomiju.

Gotovo sva područja ekonomije osjetila su negativne posljedice korona krize, a ponajviše – kulturne i kreativne industrije (KKI), te s njima vezane djelatnosti. Partneri u projektu ECoC-SME u novonastaloj situaciji fokus stavljaju upravo na podršku KKI, te u tom smjeru razvijaju svoje lokalne akcijske planove, čiji je zadatak pokrenuti inicijative i stvoriti uvjete za opstanak i razvoj lokalne KKI i startup scene.

Izradi riječkog lokalnog akcijskog plana za podršku kreativnim industrijama prethodili su participativni susreti dionika pod nazivom Local Learning Labs, koji su imali za cilj definirati probleme i prepreke s kojima se susreću poduzetnici u kreativnim industrijama i vezanim djelatnostima, prepoznati nedostatke i mogućnosti njihova otklanjanja te rangirati prioritete u njihovom rješavanju. Rezultati tih rasprava, kojih je ukupno održano sedam tijekom trajanja projekta, izravno su utjecali na osmišljavanje akcija iz lokalnog akcijskog plana. Pored toga, doprinos u kreiranju akcija dali su i ostali partneri na projektu, s već stečenim iskustvom EPK, kao i putem razmjene dobrih praksi u području KKI i poduzetništva.

Akcijski plan oslanja se na prednosti već izgrađene poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke

Po analizi svih prikupljenih podataka, ali jednako tako uvažavajući i lokalne specifičnosti, izrađen je akcijski plan za podršku kreativnim industrijama, koji se oslanja na prednosti već izgrađene poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke.

Prva akcija pod nazivom Kreativni Doktori, predstavlja online razmjenu i interakciju između poduzetnika ili budućih poduzetnika koji trebaju savjet, ideju ili prijedlog s jedne strane, te iskusnijih poduzetnika koji im, iz vlastitog iskustva i stečenog znanja, mogu pružiti odgovore. Komunikacija između ‘doktora’ i ‘pacijenata’ odvijat će se, u prvom, testnom periodu, na Facebook stranici Startup inkubatora Rijeka, koji broji preko 2.500 sljedbenika. Kreativni doktori imaju za cilj ne samo praktično rješavanje problema poduzetnika početnika, već i snažnije povezivanje riječke startup zajednice. Također, predviđena je i offline varijanta Kreativnih Doktora, koja će se, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, odvijati u prostoru RiHuba, gdje je smješten i sam Startup inkubator Rijeka.

Izrada participativnog modela upravljanja RiHubom

Druga aktivnost je uvođenje Kreativnog modula u redovni (pred)inkubacijski program Startup inkubatora Rijeka, koji će biti posvećen KKI. Radilo se o nizu radionica čiji je cilj osnažiti inicijative i protagoniste KKI, te im olakšati pristup znanjima, mogućnostima i inovacijama u okviru poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke. Kreativni modul izravno se nadovezuje na projekt Energana – inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, sufinanciran EU sredstvima, čija je realizacija u tijeku.

ECoC-SME

ECoC-SME

U svjetlu nedavnog preseljenja Startup inkubatora u RiHub centar, treća aktivnost odnosi se na izradu participativnog modela upravljanja RiHubom. Radi se o prostoru koji čini izravno nasljeđe projekta EPK i čija je prvotna funkcija podrške kulturnim i civilnim inicijativama, KKI i aktivizmu danas proširena podrškom malom i srednjem poduzetništvu. Model upravljanja osigurat će da prostorni kapaciteti RiHuba budu upregnuti u razvoj i na korist riječkih startupova, posebice iz KKI, te dionika kulturne scene i civilnog društva.

Rezultati provedbe bit će predstavljeni s krajem EU projekta ECoC-SME u srpnju 2022. godine. U implementaciji aktivnosti sudjeluju predstavnici Grada Rijeke – Odjela za poduzetništvo i Odjela za kulturu, Startup inkubator Rijeka, Riječka razvojna agencija Porin te Smart RI – centar kompetencija za pametne gradove.