Projekt Energana obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu zgrade energane bivše riječke tvornice papira u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Rijeka se kroz izgradnju Inkubatora Energana opredijelila za ulaganje u razvoj IT i kreativnih  industrija, koje su prepoznate kao industrije budućnosti, a čije se prednosti očituju u broju radnih mjesta koja generiraju, iznadprosječnim plaćama, pozitivnom doprinosu društvenom brutoproizvodu te visokoj razini tehnoloških kompetencija i razvojno-istraživačkog potencijala.

U okviru projekta planira se urediti preko 2.700 m2 korisnog prostora zgrade energane bivše tvornice papira na tri etaže, koji će biti na raspolaganju poduzetnicima zajedno sa najsuvremenijom specijaliziranom opremom, edukativnim programima, mrežom mentora te ostalim programskim aktivnostima u cilju jačanja njihovog inovacijskog potencijala. Podrška korisnicima pružat će se u tri glavna tematska područja: umjetna inteligencija (AI) i Internet stvari (Internet of Things – IoT) (1), razvoj računalnih igara (2) te foto i video produkcija (3). Uz tematske module podrška će obuhvatiti i unaprjeđenje i usavršavanje poduzetničkih vještina te program internacionalizacije.

Inkubator je primarno namijenjen poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta iz područja IT i kreativnih tehnologija/industrija,  kojima će, kroz integrirane aktivnosti, pružati podršku u razvoju novih proizvoda i usluga, umrežavanju, internacionalizaciji i traženju izvora financiranja.

Planirani izgled Startup inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju

Planirani izgled Startup inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju

Od laboratorija za umjetnu inteligenciju do filmskog studija

Energana će imati specijalno opremljene prostore u cilju podrške procesu inkubacije, čije će funkcionalnosti koristiti njeni stanari za vrijeme boravka u inkubatoru: laboratorij za umjetnu inteligenciju (AI Lab) s ICT opremom za potrebe edukacija poduzetnika usmjerenih razvoj umjetne inteligencije, IoT/robotička radionica za praktično korištenje IoT i robotske opreme, testiranje i razvoj sustava, učionica za razvoj računalnih igara s radnim stanicama i softverom za potrebe svih segmenata razvoja igara uz 3D printer i 3D skener, te filmski i fotografski studio s profesionalnim kamerama, rasvjetom, pozadinama, uz tonski i grafički studio i projekcijsku dvoranu. U prostoru Energane bit će smješten i Data Centar, podatkovni centar koji će nuditi usluge pohrane podataka korisnicima inkubatora, kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Budući prostor inkubatora Energana imat će i 24 uredska prostora, odnosno inkubacijske jedinice za poduzetnike, učionice, sobe za razgovor i sale za sastanke, multifunkcionalnu dvoranu, coworking prostor te druge funkcionalne i logističke sadržaje neophodne za učinkovit rad i ugodan boravak korisnika u inkubatoru.

Namjera je da se Energana pozicionira kao inovacijski hub koji će okupljati i povezati poduzetnike, startup-ove i stručnjake iz navedenih industrijskih područja, kao i ostale dionike ekosustava (znanstvene, razvojne i visokoškolske institucije, studente, ustanove s područja kulture i obrazovanja, umjetnike, učenike srednjih škola), čime se stvaraju praktični preduvjeti za unaprjeđenje transfera znanja, vještina i tehnologija.

Planirani izgled Startup inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju

Planirani izgled Startup inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju

Potpora IT sektoru i kreativnim tehnologijama

Glavni cilj projekta Energana je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta i razvoja novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP) u IT sektoru i kreativnim tehnologijama na području Urbane aglomeracije Rijeka, kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama.

U okviru trajanja projekta od travnja 2020. do srpnja 2023. godine, provest će se aktivnosti rekonstrukcije i prenamjene postojeće zgrade energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju te opremanje prostora osnovnom i specijaliziranom opremom. Uspostavit će se edukativni programi, mentorska mreža te ostale usluge stručne podrške za male i srednje poduzetnike, a kroz razvoj poslovnog plana i modela upravljanja osigurat će se održivost budućeg rada inkubatora.

Inkubator će korisnicima pružati cijeli niz usluga:

  • Usluge inkubacije: osiguranje radnog prostora i opreme uz prateću infrastrukturu, mentorstva, umrežavanje i međunarodna suradnja.
  • Edukacijske usluge i aktivnosti: organizacija radionica, seminara, treninga, konferencija, meetup-ova i panela.
  • Najam prostora i opreme.
  • Savjetodavne usluge na tržištu: izrada poslovnih planova, analiza, studija, te podrška kod prijave EU projekata.
  • Usluge podrške internacionalizaciji: program akceleracije, promotivne aktivnosti, istraživanje stranih tržišta, organizacija B2B programa i sajmova.

EU sredstva dobivena u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

Ukupna vrijednost projekta Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana iznosi 46.315.956 kuna od čega je 31.468.168 kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizama), a 2.776.603 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Europski fond za regionalni razvoj

Povezane novosti

Srijeda, 21. veljača 2024.

Obilazak radova u Sinergani, budućem inkubatoru za kreativne tehnologije i IT industriju

Novi poduzetnički inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju koji se gradi u zgradi električne centrale bivše riječke Tvornice papira potaknut će rast i razvoj malih i srednjih poduzeća u IT i kreativnim industrijama na području Urbane aglomeracije Rijeka kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama.

Više informacija

Četvrtak, 21. travanj 2022.

Grad Rijeka u 2021. godini uspješno poslovao

Prema izvještaju o izvršenju Proračuna ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni u 2021. godini iznose 1.062.026.012 kuna, a rashodi i izdaci 1.026.487.011 kuna. Višak prihoda iznosi 35.539.001 kuna i njime će se pokriti zaduženje Grada.

Više informacija