Udruga Terra u partnerstvu s udrugom Oaza i Gradom Rijeka pokrenula je besplatnu telefonsku liniju za podršku mentalnom zdravlju u sklopu projekta Oslonac.

Besplatni telefon za podršku mentalnom zdravlju s brojem: 0800 99 77 dostupan je svaki radni dan od 18 do 20 sati, a namijenjen je svima kojima je potrebna pomoć i podrška bez obzira na spol, dob ili bilo koju drugu odrednicu.

Na telefonu dežuraju educirani i supervizirani volonteri udruge Terra te je dostupno i pet stručnih savjetnika za pojedinačne psihoterapije ako budu potrebne pozivateljima.

Volonteri koji dežuraju na besplatnoj telefonskoj su educirani tijekom dvodnevne radionice održane u srpnju, na kojoj su, između ostaloga, imali prilike saznati više o specifičnosti rada na telefonskoj liniji i rada sa socijalno osjetljivim društvenim skupinama, protokolu za postupanje u hitnim situacijama te aktivnom slušanju.

Besplatni telefon je dio projekta Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama koji provode udruga Terra, udruga Oaza i grad Rijeka. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog socijalnog fonda, te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kroz projekt Oslonac ojačat će se kapaciteti stručnjaka i volontera kako bi se adekvatno odgovorilo na nove zahtjeve šire zajednice i stvorili uvjeti za kvalitetno pružanje još dostupnije psihosocijalne podrške osobama uz cijele Hrvatske.