U sklopu EU projekta “Radius V” provodi se ispitivanje organizatora volontiranja i volontera na temu vidljivosti i promociji volonterstva u društvu.

Upitnici su anonimni, za njihovo ispunjavanje potrebno je maksimalno 10 minuta, a moguće ih je popuniti do kraja ožujka.

Ispitivanje društvenih potreba – upitnik za organizatore volontiranja: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu

Cilj ovog upitnika je ispitati stavove organizatora volontiranja o vidljivosti i promociji volonterstva u društvu. Također, provoditelje istraživanja zanima i na koji način organizatori volontiranja promoviraju volonterstvo i doprinose njegovoj vidljivosti u lokalnim zajednicama.

Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/113871?lang=hr

Ispitivanje javnog mnijenja – upitnik za volontere: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu – percepcija građana o volontiranju

Cilj ovog upitnika je ispitati percepciju i stavove građana i građanki o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu. Također, provoditelje istraživanja zanimaju i učinkovite metode i aktivnosti usmjerene na bolju vidljivost volonterstva u zajednici.

Upitnik je dostupan je na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/137682?lang=hr

Istraživanje provodi Regionalni volonterski centar Split.  Sva pitanja ili komentari mogu se uputiti na e-mail adresu: kontakt@vcst.info.

Radius V: uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno istraživanje stanja volonterstva

Istraživanje je dio projekta “Radius V”, sufinanciranog od strane EU, kroz program Europskog socijalnog fonda i koji je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH.

Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri na projektu su: Grad Rijeka, Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, PRONI Centar za socijalno podučavanje.