U sklopu EU projekta “Radius V” provodi se ispitivanje mladih volontera o volontiranju i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima.

Istraživanje provodi DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka, u suradnji s istraživačkim timom kojeg čine izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić te izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo.

Ovim istraživanjem želi se dobiti uvid u stanje volontiranja mladih iz vrijednosne perspektive, odnosno koliko je i na koji način volontiranje mladih povezano s i usmjereno na vrijednosti, s naglaskom i na doprinos volontiranja Europskim vrijednostima.

Upitnik je namijenjen osobama koje su u posljednje dvije godine najmanje jednom volontirale, a imaju između 15 i 34 godine.

Istraživanje se provodi putem upitnika za čije je ispunjavanje u prosjeku potrebno izdvojiti oko 20 minuta. Svaki odgovor je iznimno vrijedan, a svi ispitanici se mole da iskreno odgovore na sva postavljena pitanja. Upitnik je dostupan na poveznici https://limesurvey.srce.hr/918259?lang=hr

Sva pitanja ili komentari mogu se uputiti na e-mail adresu: dkolektiv@dkolektiv.hr.

Istraživanje je dio projekta “Radius V”, sufinanciranog od strane EU, kroz program Europskog socijalnog fonda i koji je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH.

Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri na projektu su: Grad Rijeka, Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, PRONI Centar za socijalno podučavanje.