Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Gradskog vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja izabrani su:

  • Lucian Vukelić, za predsjednika
  • Sandi Basić, za potpredsjednika
  • Walter Volk, za člana
  • Vojko Gorše, za člana
  • Ljubica Stojanović, za članicu


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Federika Nikolić
Telefon: 051 209 535
E-mail: federika.nikolic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr