Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Gradskog vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Željko Jovanović, predsjednik
  • Tea Mičić Badurina, potpredsjednica
  • Anet Trope Ćavar, članica
  • Leo Matić, član
  • Davor Štimac, član

Kontakti Odbora:

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Danijela Pešov
Telefon:  +385 51 209 694
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr