U djelokrugu Odbora za promet su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području pomorstva i veza, prometa i prometne infrastrukture u Gradu Rijeci.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Sabinu Marov, za predsjednicu
  • Vedrana Devčića, za potpredsjednika
  • Krunoslava Pribanića,  za člana
  • Roberta Ureka, za člana
  • Marijana Bačića, za člana

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Ivona Juranov 
Tel: 051 209 933
E-mail: ivona.juranov@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr