Odbor za sport i tehničku kulturu razmatra potrebe građana u području sporta i tehničke kulture, predlaže mjere za promicanje djelatnosti sporta i tehničke kulture te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za sport i tehničku kulturu izabrani su:

  • dr.sc. Petra Karanikić za predsjednicu
  • Vladimir Mudrovčić za potpredsjednika
  • Aljoša Bratuša za člana
  • Daniel Volf za člana
  • Josip Ukalović za člana

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Renato Kostović
Tel: +385 51 209 601
E-mail: renato.kostovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr