Odbor za sport i tehničku kulturu razmatra potrebe građana u području sporta i tehničke kulture, predlaže mjere za promicanje djelatnosti sporta i tehničke kulture te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Danijelu Bradamante, za predsjednicu
  • Igora Majkića, za potpredsjednika
  • Zorana Miličkovića, za člana
  • Danijela Premuša, za člana
  • Rafaela Surinu. za člana

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Renato Kostović
Tel: +385 51 209 601
E-mail: renato.kostovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr