Odbor za sport i tehničku kulturu razmatra potrebe građana u području sporta i tehničke kulture, predlaže mjere za promicanje djelatnosti sporta i tehničke kulture te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Danijela Bradamante, predsjednica
  • Igor Majkić, potpredsjednik
  • Zoran Miličković, član
  • Danijel Premuš, član
  • Rafaela Surina, članica

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Renato Kostović
Tel: +385 51 209 601
E-mail: renato.kostovic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr