Odbor za proračun i financije razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu Rijeci, razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Grada Rijeke, razmatra druga pitanja proračuna i financija Grada Rijeke, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Tajanu Masovčić, za predsjednicu
  • Danijela Imgrunda, za potpredsjednika
  • Borisa Marinca, za člana
  • Helenu Pehovac Baričević, za članicu
  • Stjepana Gadžu, za člana.

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vladan Mekterović
Telefon: 051 209 239
E-mail: vladan.mekterovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Rosa Barišić
Telefon:  051 209 533
Telefaks:  051 209 537
E-mail: rosa.barisic@rijeka.hr