Odbor za proračun i financije razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu Rijeci, razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Grada Rijeke, razmatra druga pitanja proračuna i financija Grada Rijeke, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za proračun i financije izabrani su:

  • Andrej Briščik za predsjednika
  • Mate Tomljanović za potpredsjednika
  • Danijel Imgrund za člana
  • Tamara Martinčić za članicu
  • Sandra Paškvan za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vladan Mekterović
Telefon: +385 51 209 239
E-mail: vladan.mekterovic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Rosa Barišić
Telefon:  +385 51 209 533
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: rosa.barisic@rijeka.hr