Odbor za ravnopravnost spolova razmatra provođenje aktivnosti na unapređivanju prava na ravnopravnost spolova, predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Štefica Jagić Rađa, predsjednica
  • Jadranka Žikić, potpredsjednica
  • Ćenan Beljulji, član
  • Linda Čulinović Husanović, članica
  • Aleksandra Lovrić, članica


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Maja Tatalović
Telefon: +385 51 209 615
E-mail: maja.tatalovic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Danijela Pešov
Telefon:  +385 51 209 694
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr