U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke poslovi koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada Rijeke, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Grad Rijeku i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom.

U Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke izabrani su:

  • Sandro Vizler za predsjednika
  • Adrijano Rogić za potpredsjednika
  • Kristian Čarapić  za člana
  • Marko Jovanović za člana
  • Edo Grubešić za člana
  • Milena Kraljević za članicu
  • Marinko Koljanin za člana


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Tamara Grubiša
Tel: +385 51 209 588
E-mail: tamara.grubisa@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr