U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke poslovi koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada Rijeke, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Grad Rijeku i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke imenovalo je:

  • Nikolu Ivaniša, za predsjednika
  • Brunu Pavlovića, za potpredsjednika
  • Nedu Eleta-Barišić, za članicu
  • Anu Marković, za članicu
  • Sašu Jurešića, za člana
  • Ivana Mencera, za člana
  • Vedrana Jakominića, za člana


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Tamara Grubiša
Tel: +385 51 209 588
E-mail: tamara.grubisa@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr