Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje razmatra potrebe građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovani su:

  • Iva Davorija, za predsjednicu
  • Ksenija Beljan, za potpredsjednicu                 

Za članice:

  • Božidarku Matiju Čerina Kapetanović,
  • Ivanu Vukonić,
  • Tinu Jakoplić,
  • Dajnu Jogan,
  • Jasnu Buketa.


Kontakti Odbora:
Tajnica Odbora:
Iva Miloš
Tel: 051 209 576
E-mail: iva.milos@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr