Odbor za kulturu razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za kulturu izabrani su:

  • Zvonimir Peranić, za predsjednika
  • Sanjin Matijević, za potpredsjednika
  • Lucio Slama, za člana
  • Goran Sišak, za člana
  • Nikša Vitković, za člana

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Anna Dumičić
Tel: 051 209 956
E-mail: anna.dumicic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr