Odbor za kulturu razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Mašu Magzan, za predsjednicu
  • Migu Lukića, za potpredsjednika
  • Bernarda Koludrovića, za člana
  • Carmen Aji, za članicu
  • Antoniju Marković, za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Anna Dumičić
Tel: 051 209 956
E-mail: anna.dumicic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr