Odbor za kulturu razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Maša Magzan, predsjednica
  • Mihail Petar Lukić, potpredsjednik
  • Renato Stanković, član
  • Carmen Aji, članica
  • Antonija Marković, članica

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Ivan Mikuličić
Tel: 051 209 226
E-mail: ivan.mikulicic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Zapisnici sa sjednica Odbora za kulturu: