Odbor za kulturu razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za kulturu izabrani su:

  • Zvonimir Peranić za predsjednika
  • Sanjin Matijević za potpredsjednika
  • Laura Marchig za članicu
  • Goran Sišak za člana
  • Jana Sertić za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Anna Dumičić
Tel: +385 51 209 956
E-mail: anna.dumicic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +395 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr