Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb izabrani su:

  • Ljiljana Cvjetović za predsjednicu
  • Angela Lovrić za potpredsjednicu
  • Zdravko Ivanković za člana
  • Irene Ujčić-Rob za članicu
  • Milodar Kujundžić za člana
  • Goran Žigić za člana
  • Mirjana Jukić za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Dunja Kuhar
Telefon: +385 51 209 622
E-mail: dunja.kuhar@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr