Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Davor Štimac, predsjednik
  • Aleksandar Bulog, potpredsjednik
  • Maša Cek, članica
  • Mato Tomljanović, član
  • Tanija Čaušević, članica
  • Višnja Koren, za članica
  • Rudolf Ljubičić, član.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Anita Krištofić
Telefon: 051 209 249
E-mail: anita.kristofic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr