Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Davora Štimca, za predsjednika
  • Aleksandra Buloga, za potpredsjednika
  • Mašu Cek, za članicu
  • Matu Tomljanovića, za člana
  • Taniju Čaušević, za članicu
  • Višnju Koren, za članicu
  • Rudolfa Ljubičića, za člana.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora
Dunja Kuhar
Telefon: 051 209 622
E-mail: dunja.kuhar@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr