Odbor za komunalno gospodarstvo razmatra i predlaže mjere u svezi promicanja uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture.

U Odbor za komunalno gospodarstvo izabrani su:

  • Veljko Balaban, za predsjednika
  • Irena Vukosavljević, za potpredsjednicu
  • Armando Perkić, za člana
  • Marijan Perica, za člana
  • Jelena Zorić, za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Branislava Dželajlija
Tel: 051 209 345
E-mail: branislava.dzelajlija@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr