Odbor za komunalno gospodarstvo razmatra i predlaže mjere u svezi promicanja uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine u Odbor za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovalo je:

  • Vedrana Vivodu, za predsjednika
  • Darka Kauzlarića, za potpredsjednika
  • Edu Grubešića, za člana
  • Željka Ševerdiju, za člana
  • Leonidu Domijan Fišter, za članicu

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Branislava Dželajlija
Tel: 051 209 345
E-mail: branislava.dzelajlija@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr